Posted by on 1 września 2019

Leczenie podtrzymujące nie było bardziej skuteczne niż placebo, 19-21, ale prewencyjna terapia wysokimi dawkami wydawała się obiecująca, ze statystycznie nieistotnym, ale klinicznie ważnym 20% 22 do 50% 23,24 zmniejszeniem użycia doustnych kortykosteroidów. W tej próbie opartej na koncepcji proof-of-concept postawiliśmy hipotezę, że wdychany propionian flutykazonu w postaci dużej dawki, zapoczątkowany na początku infekcji górnych dróg oddechowych, byłby skuteczny w zmniejszaniu nasilenia epizodów świszczącego oddechu u dzieci w wieku przedszkolnym. Metody
Projekt badania i pacjenci
Przeprowadziliśmy równoległą, randomizowaną, kontrolowaną placebo próbę z potrójnym zaślepieniem (rodzice, lekarze i pielęgniarki oraz biostatycy) w pięciu instytucjach w Quebecu. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym miejscu zatwierdziła badanie. Rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. GlaxoSmithKline (Kanada), jeden z głównych sponsorów badania, a agencje finansujące ze środków publicznych nie miały żadnego wkładu w projektowanie i przebieg badania, analizę danych lub przygotowanie manuskryptu; autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność zgłaszanych danych.
Dzieci w wieku od do 6 lat były uprawnione, jeśli w ciągu swojego życia miały trzy lub więcej epizodów świszczącego oddechu, wywoływanych na pozór wyłącznie przez infekcje górnych dróg oddechowych; jeśli nie mieli żadnych objawów intercurrent; jeśli otrzymali co najmniej jeden cykl systemicznych kortykosteroidów – marker umiarkowanego zaostrzenia choroby5 w ciągu ostatnich 6 miesięcy (lub dwóch w ciągu ostatnich 12 miesięcy); a jeśli ich rodzice biegle posługują się językiem francuskim lub angielskim. Przyjęcie do szpitala, powszechny wskaźnik ciężkich zaostrzeń, nie było warunkiem wstępnym przyjęcia do szpitala. Kryteriami wyłączającymi była wcześniejsza intubacja w przypadku choroby układu oddechowego, chorób układu oddechowego u noworodków, innych chorób przewlekłych, podejrzenia alergicznego nieżytu nosa, 25 i alergii na aeroalergeny, udokumentowana pozytywnym testem skórnym lub podwyższonym poziomem swoistych IgE.
Rysunek 1. Rysunek 1. Projekt badania i harmonogram procedur. Uprawnieni uczestnicy wkroczyli w okres 7 do 14 dni, aby potwierdzić niedawne stosowanie kortykosteroidów o działaniu ogólnym i brak objawów współistniejących oraz stosowanie .2-agonisty, jak odnotowano za pomocą dzienniczka i licznika dawek. Okres docierania rozpoczął się co najmniej 21 dni po ostatniej dawce podtrzymującego leczenia astmy lub doustnego kortykosteroidu. Maksymalnie trzy okresy docierania były dozwolone tylko w przypadku dzieci, które w tym okresie cierpiały na infekcje górnych dróg oddechowych (URTI). Po randomizacji pielęgniarka przeprowadziła comiesięczne kontakty telefoniczne z rodzicami, aby zebrać informacje na temat URTI, zażywania narkotyków i związanego z tym korzystania z zasobów opieki zdrowotnej; w celu ustalenia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych; dokonać przeglądu protokołu, upewnić się, że wystąpiły objawy URTI podczas występowania świszczącego oddechu i braku objawów współistniejących, oraz ocenić stosowność rozpoczęcia badania od leku; i zaplanować wymianę dzienniczka i badania inhalatorów.
Projekt badania i harmonogram pokazano na rycinie 1. Po randomizacji, wizytę lekarską zaplanowano co 4 miesiące w celu monitorowania objawów, rozwoju i działań niepożądanych. Podczas każdej wizyty udokumentowano kontrolę objawów i niekorzystne zdarzenia zdrowotne, a dziecko zostało zważone i zmierzone na pionowym stadiometrze (seria Health-o-Meter PRO, Sunbeam)
[podobne: iwona gawlicka, nasen ulotka, choroba madelunga ]

 1. Zesty Dragon
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zmarszczki[…]

 2. Dr. Cocktail
  15 stycznia 2019

  Milo sie czytalo

 3. Papa Smurf
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: BCAA ActivLab[…]

 4. Gabriel
  19 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

 5. Houston
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Leczenie zębów[…]

 6. Accidental Genius
  23 stycznia 2019

  Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

Powiązane tematy z artykułem: choroba madelunga iwona gawlicka nasen ulotka

Posted by on 1 września 2019

Leczenie podtrzymujące nie było bardziej skuteczne niż placebo, 19-21, ale prewencyjna terapia wysokimi dawkami wydawała się obiecująca, ze statystycznie nieistotnym, ale klinicznie ważnym 20% 22 do 50% 23,24 zmniejszeniem użycia doustnych kortykosteroidów. W tej próbie opartej na koncepcji proof-of-concept postawiliśmy hipotezę, że wdychany propionian flutykazonu w postaci dużej dawki, zapoczątkowany na początku infekcji górnych dróg oddechowych, byłby skuteczny w zmniejszaniu nasilenia epizodów świszczącego oddechu u dzieci w wieku przedszkolnym. Metody
Projekt badania i pacjenci
Przeprowadziliśmy równoległą, randomizowaną, kontrolowaną placebo próbę z potrójnym zaślepieniem (rodzice, lekarze i pielęgniarki oraz biostatycy) w pięciu instytucjach w Quebecu. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym miejscu zatwierdziła badanie. Rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. GlaxoSmithKline (Kanada), jeden z głównych sponsorów badania, a agencje finansujące ze środków publicznych nie miały żadnego wkładu w projektowanie i przebieg badania, analizę danych lub przygotowanie manuskryptu; autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność zgłaszanych danych.
Dzieci w wieku od do 6 lat były uprawnione, jeśli w ciągu swojego życia miały trzy lub więcej epizodów świszczącego oddechu, wywoływanych na pozór wyłącznie przez infekcje górnych dróg oddechowych; jeśli nie mieli żadnych objawów intercurrent; jeśli otrzymali co najmniej jeden cykl systemicznych kortykosteroidów – marker umiarkowanego zaostrzenia choroby5 w ciągu ostatnich 6 miesięcy (lub dwóch w ciągu ostatnich 12 miesięcy); a jeśli ich rodzice biegle posługują się językiem francuskim lub angielskim. Przyjęcie do szpitala, powszechny wskaźnik ciężkich zaostrzeń, nie było warunkiem wstępnym przyjęcia do szpitala. Kryteriami wyłączającymi była wcześniejsza intubacja w przypadku choroby układu oddechowego, chorób układu oddechowego u noworodków, innych chorób przewlekłych, podejrzenia alergicznego nieżytu nosa, 25 i alergii na aeroalergeny, udokumentowana pozytywnym testem skórnym lub podwyższonym poziomem swoistych IgE.
Rysunek 1. Rysunek 1. Projekt badania i harmonogram procedur. Uprawnieni uczestnicy wkroczyli w okres 7 do 14 dni, aby potwierdzić niedawne stosowanie kortykosteroidów o działaniu ogólnym i brak objawów współistniejących oraz stosowanie .2-agonisty, jak odnotowano za pomocą dzienniczka i licznika dawek. Okres docierania rozpoczął się co najmniej 21 dni po ostatniej dawce podtrzymującego leczenia astmy lub doustnego kortykosteroidu. Maksymalnie trzy okresy docierania były dozwolone tylko w przypadku dzieci, które w tym okresie cierpiały na infekcje górnych dróg oddechowych (URTI). Po randomizacji pielęgniarka przeprowadziła comiesięczne kontakty telefoniczne z rodzicami, aby zebrać informacje na temat URTI, zażywania narkotyków i związanego z tym korzystania z zasobów opieki zdrowotnej; w celu ustalenia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych; dokonać przeglądu protokołu, upewnić się, że wystąpiły objawy URTI podczas występowania świszczącego oddechu i braku objawów współistniejących, oraz ocenić stosowność rozpoczęcia badania od leku; i zaplanować wymianę dzienniczka i badania inhalatorów.
Projekt badania i harmonogram pokazano na rycinie 1. Po randomizacji, wizytę lekarską zaplanowano co 4 miesiące w celu monitorowania objawów, rozwoju i działań niepożądanych. Podczas każdej wizyty udokumentowano kontrolę objawów i niekorzystne zdarzenia zdrowotne, a dziecko zostało zważone i zmierzone na pionowym stadiometrze (seria Health-o-Meter PRO, Sunbeam)
[podobne: iwona gawlicka, nasen ulotka, choroba madelunga ]

 1. Zesty Dragon
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zmarszczki[…]

 2. Dr. Cocktail
  15 stycznia 2019

  Milo sie czytalo

 3. Papa Smurf
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: BCAA ActivLab[…]

 4. Gabriel
  19 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

 5. Houston
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Leczenie zębów[…]

 6. Accidental Genius
  23 stycznia 2019

  Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

Powiązane tematy z artykułem: choroba madelunga iwona gawlicka nasen ulotka