Posted by on 1 września 2019

W analizach per-protokołów cenzurowaliśmy dane w momencie przerwania badania leku. Modele zostały wybrane przy użyciu metody krokowej i Kryterium informacyjnego Akaike. Liczba potrzebna do wyleczenia lub uszkodzenia została ustalona na podstawie ilorazu szans z użyciem Visual Rx (www.nntonline.net) .35,36 Analizę poddano 21 analiz, a następujące siedem analiz dotyczyło post hoc: odsetki dzieci z wizytami na ostrym dyżurze, zastosowaniem ratunkowych kortykosteroidów i hospitalizacją; wiek kostny; nasilenie objawów podczas epizodów leczonych kortykosteroidami ogólnoustrojowymi lub bez nich; korelacja pomiędzy dawką skumulowaną a wynikami pierwotnymi i bezpieczeństwa; i liczba potrzebna do wyrządzenia szkody. Szkodę zdefiniowano jako niezdolność do rozwoju, która z kolei została zdefiniowana przez wagę poniżej 3. percentyla (punktacja z, mniej niż -2) pod koniec okresu badania lub spadek wagi o co najmniej dwie główne linie percentyla na Centra do kontrolowania i zapobiegania chorobom Wykresy wzrostu (zmiana w wyniku z mniej niż -1,28) .31,37
Wartości ciągłe wyrażono jako średnie . SD lub mediany z odstępami międzykwartylnymi. Wszystkie testy były dwustronne, a oszacowania przedstawiono z 95% przedziałami ufności. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną, bez korekcji dla wielokrotnego testowania.
Wyniki
Dzieci
Rysunek 2. Rysunek 2. Badanie przesiewowe, losowanie, obserwacja i analiza. Spośród 184 dzieci, które weszły w fazę początkową, 55 nie było poddawanych randomizacji: 16 nie uczestniczyło (decyzja rodzicielska), a 39 nie kwalifikowało się z powodu objawów przewlekłych (12 dzieci), brak dokumentacji dotyczącej niedawnego stosowania kortykosteroidów ogólnoustrojowych (9 ), alergia (8) lub inne przyczyny (10). Spośród 129 dzieci losowo przydzielonych do jednej z dwóch grup, większość (88%) zakwalifikowała się po jednym okresie dociekań; 16 dzieci miało zakażenie górnych dróg oddechowych, w wyniku czego dla 15 dzieci potrzebnych było dwa okresy docierania, a dla dziecka potrzebne były trzy okresy. Większość dzieci (94% w grupie flutikazonu i 93% w grupie placebo) otrzymało komorę do przechowywania z maską. Dwoje dzieci w każdej grupie nie otrzymało przydzielonego leku do badań, ale zamiast tego otrzymało inny badany lek ze względu na trudności techniczne ze scentralizowanymi procedurami przydzielania; dane dotyczące tych dzieci zostały przeanalizowane zgodnie z badanym lekiem, który otrzymały. Dwoje dzieci w grupie otrzymującej flutykazon i trzech w grupie placebo, u których wcześniej przerwano podawanie badanego leku, również zaprzestało obserwacji. Badany środek (flutikazon lub placebo) stosowano u co najmniej jednego zakażenia górnych dróg oddechowych u wszystkich dzieci poddanych randomizacji, a zatem dane dotyczące pierwotnego wyniku były dostępne dla wszystkich tych dzieci.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników na poziomie wyjściowym. Od listopada 1999 r. Do kwietnia 2005 r. Sprawdziliśmy 2243 dzieci; 1860 (83%) nie spełniało kryteriów (rysunek 2). Spośród 383 tymczasowo kwalifikujących się dzieci rodzice 199 (52%) odmówili udziału, a 184 dzieci zostało zapisanych. Dzieci, których rodzice odmówili udziału, były podobne do tych, które zostały zapisane w odniesieniu do wieku, płci i dochodu rodziny (kod pocztowy służył jako substytut dochodu rodziny)
[podobne: novomedica, valdi skawina, junical zęby ]

 1. The Flying Mouse
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu iastm[…]

 2. Criss Cross
  15 stycznia 2019

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 3. Tola
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olimp zma[…]

 4. Drugstore Cowboy
  19 stycznia 2019

  Takie bóle nie są przyjemne

 5. Gas Man
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: chirurg stomatolog warszawa[…]

 6. Klara
  23 stycznia 2019

  Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

Powiązane tematy z artykułem: junical zęby novomedica valdi skawina

Posted by on 1 września 2019

W analizach per-protokołów cenzurowaliśmy dane w momencie przerwania badania leku. Modele zostały wybrane przy użyciu metody krokowej i Kryterium informacyjnego Akaike. Liczba potrzebna do wyleczenia lub uszkodzenia została ustalona na podstawie ilorazu szans z użyciem Visual Rx (www.nntonline.net) .35,36 Analizę poddano 21 analiz, a następujące siedem analiz dotyczyło post hoc: odsetki dzieci z wizytami na ostrym dyżurze, zastosowaniem ratunkowych kortykosteroidów i hospitalizacją; wiek kostny; nasilenie objawów podczas epizodów leczonych kortykosteroidami ogólnoustrojowymi lub bez nich; korelacja pomiędzy dawką skumulowaną a wynikami pierwotnymi i bezpieczeństwa; i liczba potrzebna do wyrządzenia szkody. Szkodę zdefiniowano jako niezdolność do rozwoju, która z kolei została zdefiniowana przez wagę poniżej 3. percentyla (punktacja z, mniej niż -2) pod koniec okresu badania lub spadek wagi o co najmniej dwie główne linie percentyla na Centra do kontrolowania i zapobiegania chorobom Wykresy wzrostu (zmiana w wyniku z mniej niż -1,28) .31,37
Wartości ciągłe wyrażono jako średnie . SD lub mediany z odstępami międzykwartylnymi. Wszystkie testy były dwustronne, a oszacowania przedstawiono z 95% przedziałami ufności. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną, bez korekcji dla wielokrotnego testowania.
Wyniki
Dzieci
Rysunek 2. Rysunek 2. Badanie przesiewowe, losowanie, obserwacja i analiza. Spośród 184 dzieci, które weszły w fazę początkową, 55 nie było poddawanych randomizacji: 16 nie uczestniczyło (decyzja rodzicielska), a 39 nie kwalifikowało się z powodu objawów przewlekłych (12 dzieci), brak dokumentacji dotyczącej niedawnego stosowania kortykosteroidów ogólnoustrojowych (9 ), alergia (8) lub inne przyczyny (10). Spośród 129 dzieci losowo przydzielonych do jednej z dwóch grup, większość (88%) zakwalifikowała się po jednym okresie dociekań; 16 dzieci miało zakażenie górnych dróg oddechowych, w wyniku czego dla 15 dzieci potrzebnych było dwa okresy docierania, a dla dziecka potrzebne były trzy okresy. Większość dzieci (94% w grupie flutikazonu i 93% w grupie placebo) otrzymało komorę do przechowywania z maską. Dwoje dzieci w każdej grupie nie otrzymało przydzielonego leku do badań, ale zamiast tego otrzymało inny badany lek ze względu na trudności techniczne ze scentralizowanymi procedurami przydzielania; dane dotyczące tych dzieci zostały przeanalizowane zgodnie z badanym lekiem, który otrzymały. Dwoje dzieci w grupie otrzymującej flutykazon i trzech w grupie placebo, u których wcześniej przerwano podawanie badanego leku, również zaprzestało obserwacji. Badany środek (flutikazon lub placebo) stosowano u co najmniej jednego zakażenia górnych dróg oddechowych u wszystkich dzieci poddanych randomizacji, a zatem dane dotyczące pierwotnego wyniku były dostępne dla wszystkich tych dzieci.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników na poziomie wyjściowym. Od listopada 1999 r. Do kwietnia 2005 r. Sprawdziliśmy 2243 dzieci; 1860 (83%) nie spełniało kryteriów (rysunek 2). Spośród 383 tymczasowo kwalifikujących się dzieci rodzice 199 (52%) odmówili udziału, a 184 dzieci zostało zapisanych. Dzieci, których rodzice odmówili udziału, były podobne do tych, które zostały zapisane w odniesieniu do wieku, płci i dochodu rodziny (kod pocztowy służył jako substytut dochodu rodziny)
[podobne: novomedica, valdi skawina, junical zęby ]

 1. The Flying Mouse
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu iastm[…]

 2. Criss Cross
  15 stycznia 2019

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 3. Tola
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olimp zma[…]

 4. Drugstore Cowboy
  19 stycznia 2019

  Takie bóle nie są przyjemne

 5. Gas Man
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: chirurg stomatolog warszawa[…]

 6. Klara
  23 stycznia 2019

  Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

Powiązane tematy z artykułem: junical zęby novomedica valdi skawina