Posted by on 5 września 2019

Z 1265 włączonych pacjentów 1247 (98,6%) losowo przydzielono do trimetoprimu-sulfametoksazolu lub placebo i otrzymało co najmniej jedną dawkę; 1057 uczestników (83,6%) zakwalifikowało się do populacji z protokołem (ryc. 1). Spośród 1247, którzy przyjmowali co najmniej jedną dawkę, 807 (64,7%) było przylegających w 100% (412 w grupie placebo i 395 w grupie trimetoprim-sulfametoksazolu), a 214 (17,2%) przyjmowało od 76 do 99% dawki (94 w grupie placebo i 120 w grupie trimetoprymu-sulfametoksazolu).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka wyjściowa w zmodyfikowanej populacji wymagającej leczenia. Charakterystykę linii podstawowej w populacji mITT-1 zestawiono w Tabeli 2. Mediana wieku wynosiła 35 lat (zakres od 14 do 73), a 58,2% uczestników byli mężczyźni. W sumie 95 uczestników (7,6%) miało w przeszłości zakażenie MRSA. Mediana długości, szerokości i głębokości ropni mierzona za pomocą sondy wynosiła odpowiednio 2,5 cm, 2,0 cm i 1,5 cm. Średnia długość i szerokość rumienia wynosiła odpowiednio 6,5 cm i 5,0 cm. MRSA stwierdzono u 45,3% uczestników; 97,4% izolatów MRSA było wrażliwych na trimetoprim-sulfametoksazol. Spośród 410 izolatów MRSA, które były testowane, 394 (96,1%) stanowiły CC8, Pantone-Valentine leukocidin (PVL) -pozytywne i SCCmec typu IV, cechy, które są silnie związane z elektroforezą w żelu pulsacyjnym (PFGE) typ USA300.
Leczenie kliniczne i niepowodzenie
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźniki wyleczeń dla pacjentów z opróżnionym ropniem skórnym w trzech populacjach próbnych. Liczby wyleczeń klinicznych podsumowano w Tabeli 3 i na rysunku S1 w dodatkowym dodatku. Wskaźnik wyleczenia ropnia wynosił 80,5% w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu i 73,6% w grupie placebo w populacji mITT-1 (różnica, 6,9 punktów procentowych, 95% przedział ufności [CI], 2,1 do 11,7; p = 0,005). Gdybyśmy założyli, że wszyscy uczestnicy populacji MITT-1, którzy stracili czas obserwacji (58 w grupie trimetoprymu-sulfametoksazolu i 39 w grupie placebo) mieli kliniczne lekarstwo, a nie kliniczną niewydolność, odsetek wyleczeń wyniósłby 89,7% i 79,9%, odpowiednio (różnica, 9,8 punktów procentowych, 95% CI, 5,7 do 13,9, P <0,001). W populacji z protokołem klinicznym wyleczenie nastąpiło u 487 z 524 uczestników (92,9%) w grupie otrzymującej trimetoprim-sulfametoksazol w porównaniu z 457 z 533 uczestników (85,7%) w grupie placebo (różnica, 7,2 punktu procentowego, 95% CI, 3,2 do 11,2; P <0,001). Wskaźnik wyleczenia był znacznie wyższy w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu niż w grupie placebo w populacji mITT-2, ale nie w populacji wczesnego punktu końcowego z poradnictwem FDA (tj. Uczestnicy, u których odpowiedź oceniano na 48 do 72 godzin). Z wyjątkiem dwóch uczestników grupy placebo, którzy otrzymali późniejszą diagnozę miejscowej inwazyjnej infekcji w miejscu pierwotnej zmiany ropnia, wszyscy uczestnicy, którzy nie stracili czasu na obserwację, którzy zostali uznani za dotkniętych niepowodzeniem klinicznym, ostatecznie mieli infekcja skóry.
Drugorzędne wyniki
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki wtórne w populacji pop-protokołów. Wyniki wtórne w populacji z protokołem podsumowano w Tabeli 4
[patrz też: azazel milanówek, podimed szczecinek, mordownik ]

 1. The China Wall
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kurs makijażu permanentnego[…]

 2. Miłosz
  15 stycznia 2019

  jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

 3. Mieszko
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Makijaż permanentny kielce[…]

 4. Przemysław
  19 stycznia 2019

  mam wskazanie lekarza neurologa

 5. Buckshot
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do olejek moringa[…]

 6. Springheel Jack
  23 stycznia 2019

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

Powiązane tematy z artykułem: azazel milanówek mordownik podimed szczecinek

Posted by on 5 września 2019

Z 1265 włączonych pacjentów 1247 (98,6%) losowo przydzielono do trimetoprimu-sulfametoksazolu lub placebo i otrzymało co najmniej jedną dawkę; 1057 uczestników (83,6%) zakwalifikowało się do populacji z protokołem (ryc. 1). Spośród 1247, którzy przyjmowali co najmniej jedną dawkę, 807 (64,7%) było przylegających w 100% (412 w grupie placebo i 395 w grupie trimetoprim-sulfametoksazolu), a 214 (17,2%) przyjmowało od 76 do 99% dawki (94 w grupie placebo i 120 w grupie trimetoprymu-sulfametoksazolu).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka wyjściowa w zmodyfikowanej populacji wymagającej leczenia. Charakterystykę linii podstawowej w populacji mITT-1 zestawiono w Tabeli 2. Mediana wieku wynosiła 35 lat (zakres od 14 do 73), a 58,2% uczestników byli mężczyźni. W sumie 95 uczestników (7,6%) miało w przeszłości zakażenie MRSA. Mediana długości, szerokości i głębokości ropni mierzona za pomocą sondy wynosiła odpowiednio 2,5 cm, 2,0 cm i 1,5 cm. Średnia długość i szerokość rumienia wynosiła odpowiednio 6,5 cm i 5,0 cm. MRSA stwierdzono u 45,3% uczestników; 97,4% izolatów MRSA było wrażliwych na trimetoprim-sulfametoksazol. Spośród 410 izolatów MRSA, które były testowane, 394 (96,1%) stanowiły CC8, Pantone-Valentine leukocidin (PVL) -pozytywne i SCCmec typu IV, cechy, które są silnie związane z elektroforezą w żelu pulsacyjnym (PFGE) typ USA300.
Leczenie kliniczne i niepowodzenie
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźniki wyleczeń dla pacjentów z opróżnionym ropniem skórnym w trzech populacjach próbnych. Liczby wyleczeń klinicznych podsumowano w Tabeli 3 i na rysunku S1 w dodatkowym dodatku. Wskaźnik wyleczenia ropnia wynosił 80,5% w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu i 73,6% w grupie placebo w populacji mITT-1 (różnica, 6,9 punktów procentowych, 95% przedział ufności [CI], 2,1 do 11,7; p = 0,005). Gdybyśmy założyli, że wszyscy uczestnicy populacji MITT-1, którzy stracili czas obserwacji (58 w grupie trimetoprymu-sulfametoksazolu i 39 w grupie placebo) mieli kliniczne lekarstwo, a nie kliniczną niewydolność, odsetek wyleczeń wyniósłby 89,7% i 79,9%, odpowiednio (różnica, 9,8 punktów procentowych, 95% CI, 5,7 do 13,9, P <0,001). W populacji z protokołem klinicznym wyleczenie nastąpiło u 487 z 524 uczestników (92,9%) w grupie otrzymującej trimetoprim-sulfametoksazol w porównaniu z 457 z 533 uczestników (85,7%) w grupie placebo (różnica, 7,2 punktu procentowego, 95% CI, 3,2 do 11,2; P <0,001). Wskaźnik wyleczenia był znacznie wyższy w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu niż w grupie placebo w populacji mITT-2, ale nie w populacji wczesnego punktu końcowego z poradnictwem FDA (tj. Uczestnicy, u których odpowiedź oceniano na 48 do 72 godzin). Z wyjątkiem dwóch uczestników grupy placebo, którzy otrzymali późniejszą diagnozę miejscowej inwazyjnej infekcji w miejscu pierwotnej zmiany ropnia, wszyscy uczestnicy, którzy nie stracili czasu na obserwację, którzy zostali uznani za dotkniętych niepowodzeniem klinicznym, ostatecznie mieli infekcja skóry.
Drugorzędne wyniki
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki wtórne w populacji pop-protokołów. Wyniki wtórne w populacji z protokołem podsumowano w Tabeli 4
[patrz też: azazel milanówek, podimed szczecinek, mordownik ]

 1. The China Wall
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kurs makijażu permanentnego[…]

 2. Miłosz
  15 stycznia 2019

  jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

 3. Mieszko
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Makijaż permanentny kielce[…]

 4. Przemysław
  19 stycznia 2019

  mam wskazanie lekarza neurologa

 5. Buckshot
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do olejek moringa[…]

 6. Springheel Jack
  23 stycznia 2019

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

Powiązane tematy z artykułem: azazel milanówek mordownik podimed szczecinek