Posted by on 1 września 2019

W badaniach randomizowanych prazosyna, antagonista receptorów adrenergicznych .1, skutecznie łagodził koszmary senne związane z zespołem stresu pourazowego (PTSD) u weteranów wojskowych. Metody
Zwerbowaliśmy weteranów z 13 centrów medycznych Departamentu Weteranów, którzy mieli przewlekły zespół stresu pourazowego i zgłaszali częste koszmary nocne. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania prazosyny lub placebo przez 26 tygodni; lek lub placebo podawano w eskalujących podzielonych dawkach w ciągu 5 tygodni do dobowego maksimum 20 mg u mężczyzn i 12 mg u kobiet. Po 10 tygodniu uczestnicy nadal otrzymywali prazosinę lub placebo w podwójnie ślepej próbie przez dodatkowe 16 tygodni. Trzy podstawowe miary wyników to zmiana punktacji od wartości początkowej do 10 tygodni w podskali PTSD dla lekarzy (CAPS) B2 ( nawracające sny przygnębiające , wyniki obejmują zakres od 0 do 8, przy czym wyższe wyniki wskazują na częstsze i bardziej niepokojące wyniki; marzenia); zmiana wyniku od wartości początkowej do 10 tygodni w przypadku wskaźnika jakości snu Pittsburgha (PSQI, wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 21, z wyższymi wynikami wskazującymi gorszą jakość snu); oraz wynik Klinicznej Globalnej Wrażenia Zmian (CGIC) po 10 tygodniach (wyniki wahają się od do 7, przy czym niższe wyniki wskazują na większą poprawę i wynik 4 oznacza brak zmiany).
Wyniki
Łącznie 304 uczestników zostało poddanych randomizacji; 152 zostały przydzielone do prazosyny, a 152 do placebo. Po 10 tygodniach nie było istotnych różnic między grupą otrzymującą prazosynę a grupą placebo w średniej zmianie względem wartości wyjściowej w wyniku punktacji CAPS w punkcie B2 (różnica między grupami, 0,2; przedział ufności 95% [CI], -0,3 do 0,8; P = 0,38), w średniej zmianie wyniku PSQI (różnica między grupami, 0,1; 95% CI, -0,9 do 1,1, P = 0,80) lub w wyniku CGIC (różnica między grupami, 0; 95% CI -0,3 do 0,3; P = 0,96). Nie było znaczących różnic w tych środkach po 26 tygodniach (wynik wtórny) lub w innych wynikach wtórnych. Po 10 tygodniach średnia różnica między grupą otrzymującą prazosin i grupą placebo w zmianie od wartości początkowej skurczowego ciśnienia krwi na plecach wynosiła 6,7 mm Hg. Zdarzenie niepożądane związane z nowymi lub nasilającymi się myślami samobójczymi wystąpiło u 8% uczestników przydzielonych do prazosyny w porównaniu z 15% osób przypisanych do grupy placebo.
Wnioski
W tej próbie z udziałem weteranów wojskowych, którzy cierpieli na przewlekły zespół stresu pourazowego, prazosin nie złagodził niepokojących snów ani nie poprawił jakości snu. (Finansowane przez Program Studiów Spółdzielczych Ministerstwa Spraw Weteranów, numer PACT ClinicalTrials.gov, NCT00532493.)
[patrz też: magda pieczonka instagram, konektia, gruby benek pruszcz ]

 1. Drop Stone
  15 stycznia 2019

  Nie wiem już co robić

 2. Easy Sweep
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs manicure[…]

 3. Jigsaw
  19 stycznia 2019

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 4. Pusher
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty bielsko[…]

 5. Sherwood Gladiator
  23 stycznia 2019

  Myślałam że to anemia

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek pruszcz konektia magda pieczonka instagram

Posted by on 1 września 2019

W badaniach randomizowanych prazosyna, antagonista receptorów adrenergicznych .1, skutecznie łagodził koszmary senne związane z zespołem stresu pourazowego (PTSD) u weteranów wojskowych. Metody
Zwerbowaliśmy weteranów z 13 centrów medycznych Departamentu Weteranów, którzy mieli przewlekły zespół stresu pourazowego i zgłaszali częste koszmary nocne. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania prazosyny lub placebo przez 26 tygodni; lek lub placebo podawano w eskalujących podzielonych dawkach w ciągu 5 tygodni do dobowego maksimum 20 mg u mężczyzn i 12 mg u kobiet. Po 10 tygodniu uczestnicy nadal otrzymywali prazosinę lub placebo w podwójnie ślepej próbie przez dodatkowe 16 tygodni. Trzy podstawowe miary wyników to zmiana punktacji od wartości początkowej do 10 tygodni w podskali PTSD dla lekarzy (CAPS) B2 ( nawracające sny przygnębiające , wyniki obejmują zakres od 0 do 8, przy czym wyższe wyniki wskazują na częstsze i bardziej niepokojące wyniki; marzenia); zmiana wyniku od wartości początkowej do 10 tygodni w przypadku wskaźnika jakości snu Pittsburgha (PSQI, wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 21, z wyższymi wynikami wskazującymi gorszą jakość snu); oraz wynik Klinicznej Globalnej Wrażenia Zmian (CGIC) po 10 tygodniach (wyniki wahają się od do 7, przy czym niższe wyniki wskazują na większą poprawę i wynik 4 oznacza brak zmiany).
Wyniki
Łącznie 304 uczestników zostało poddanych randomizacji; 152 zostały przydzielone do prazosyny, a 152 do placebo. Po 10 tygodniach nie było istotnych różnic między grupą otrzymującą prazosynę a grupą placebo w średniej zmianie względem wartości wyjściowej w wyniku punktacji CAPS w punkcie B2 (różnica między grupami, 0,2; przedział ufności 95% [CI], -0,3 do 0,8; P = 0,38), w średniej zmianie wyniku PSQI (różnica między grupami, 0,1; 95% CI, -0,9 do 1,1, P = 0,80) lub w wyniku CGIC (różnica między grupami, 0; 95% CI -0,3 do 0,3; P = 0,96). Nie było znaczących różnic w tych środkach po 26 tygodniach (wynik wtórny) lub w innych wynikach wtórnych. Po 10 tygodniach średnia różnica między grupą otrzymującą prazosin i grupą placebo w zmianie od wartości początkowej skurczowego ciśnienia krwi na plecach wynosiła 6,7 mm Hg. Zdarzenie niepożądane związane z nowymi lub nasilającymi się myślami samobójczymi wystąpiło u 8% uczestników przydzielonych do prazosyny w porównaniu z 15% osób przypisanych do grupy placebo.
Wnioski
W tej próbie z udziałem weteranów wojskowych, którzy cierpieli na przewlekły zespół stresu pourazowego, prazosin nie złagodził niepokojących snów ani nie poprawił jakości snu. (Finansowane przez Program Studiów Spółdzielczych Ministerstwa Spraw Weteranów, numer PACT ClinicalTrials.gov, NCT00532493.)
[patrz też: magda pieczonka instagram, konektia, gruby benek pruszcz ]

 1. Drop Stone
  15 stycznia 2019

  Nie wiem już co robić

 2. Easy Sweep
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs manicure[…]

 3. Jigsaw
  19 stycznia 2019

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 4. Pusher
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty bielsko[…]

 5. Sherwood Gladiator
  23 stycznia 2019

  Myślałam że to anemia

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek pruszcz konektia magda pieczonka instagram