Hipotermia nadciśnienia wewnątrzczaszkowego po urazowym uszkodzeniu mózgu ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Wyjściowa charakterystyka obu grup była pod każdym względem podobna (Tabela i Tabela S5 w dodatkowym dodatku). Nie było znaczących różnic między grupami w odniesieniu do neurochirurgii przed zabiegiem wstępnym w

Genetyczne determinanty odpowiedzi na klopidogrel i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Uwzględnienie obecności CYP2C19 * 17 lub jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej lub blokerów kanału wapniowego nie miało znaczącego wpływu na te zagrożenia. Nie stwierdzono istotnej interakcji między allelem wariantu ABCB1

Doustne prednizolon dla dzieci w wieku przedszkolnym z ostrym świszczącym oddechem ad 6

Wrz. 1, 2019 by

W analizie post hoc nie znaleźliśmy dowodów na znaczący efekt zróżnicowanego traktowania w odniesieniu do czasu do faktycznego rozładowania stratyfikowanego zgodnie z wynikiem PRAM lub wiekiem (tabela 2 w dodatkowym

Wojny terapeutyczne – promocja narkotyków na konkurencyjnym rynku

Wrz. 1, 2019 by

Na dzisiejszym rynku leków na receptę wiele podobnych produktów konkuruje o tę samą populację pacjentów. Na przykład w latach 1989-1993 Centrum Badań nad Narkotykami i Badań Żywności i Leków (FDA)