Posted by on 1 września 2019

Łącznie 54 allele, zawierające znane główne funkcjonalne warianty, zostały określone przy użyciu potwierdzonych klinicznie testów dla CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, CYP3A5, CYP3A4 i CYP1A2 (Tabela 3 w Dodatkowym dodatku). Warto zauważyć, że testowane allele w CYP3A4 nie były polimorficzne, co pozostawiło pięć genów do analizy. Zakładano, że genotypy były w równowadze Hardy ego-Weinberga, jeśli wartość P była większa niż 0,001 (0,05 / 50 alleli = 0,001). Klasyfikacja genotypu CYP
Każdy allel genów CYP był klasyfikowany a priori przez jego znany wpływ na funkcję enzymatyczną zgodnie z literaturą i przy użyciu ustalonej powszechnej allelowej nomenklatury alleli.13,29,30 Dla każdego genu CYP osobnicy byli a priori dychotomicznie dwie grupy na podstawie tego, czy posiadają co najmniej jeden allel o znacznie zmniejszonej funkcji. Jeśli zaobserwowaliśmy znaczący efekt farmakokinetyczny lub farmakodynamiczny, przeprowadzono dalszą analizę z zastosowaniem poszerzonej a priori klasyfikacji kategorycznej, która obejmowała ultrakrzepiące, rozległe, pośrednie i słabe genotypy metabolizujące. W Dodatku uzupełniającym tabela 4 wymienia zaobserwowane genotypy i ich klasyfikację, a tabela 5 przedstawia podstawowe cechy nosicieli i nosicieli allelu CYP2C19 o obniżonej funkcji wśród pacjentów otrzymujących klopidogrel w TRITON-TIMI 38.
Analiza statystyczna
Reakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne
Powiązania między zmiennością genetyczną a pomiarami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi zostały przetestowane przy użyciu testów współczynnika wiarygodności opartych na modelach liniowych efektów mieszanych, przy czym podstawowymi wynikami są ekspozycja na aktywny metabolit klopidogrelu (log [AUC0-t]) i płytkę krwi hamowanie (zmniejszenie maksymalnej agregacji płytek [.MPA]) w odpowiedzi na klopidogrel. Modele zawierały podmiot jako efekt losowy, status jako nośnik allelu o zmniejszonej funkcji jako główny czynnik prognostyczny i inne stałe efekty, w tym badanie, dawkę i pochodzenie etniczne; w przypadku odpowiedzi farmakodynamicznej uwzględniono również czas podawania, interakcję pomiędzy dawką i czasem oraz wyjściowy MPA. Aby uwzględnić inne potencjalne różnice bazowe, uwzględniono dodatkowe zmienne demograficzne (wiek, płeć, waga i palenie tytoniu), określone przez selekcje do przodu dla każdego modelu. Obliczono dwustronne wartości P, a próg istotności P <0,01 zastosowano do skorygowania wielu hipotez testujących pięć genów CYP.
Wyniki kliniczne
Szybkość wyników wyrażono jako wartości Kaplana-Meiera po 15 miesiącach i porównano między nosicielami i nie-nosicielami co najmniej jednego allelu CYP o zmniejszonej funkcji. Zgodnie z pierwszorzędowymi analizami próbnymi, test Gehana-Wilcoxona zastosowano do pierwotnego wyniku skuteczności i testu log-rank dla innych wyników.24 Współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności obliczono na podstawie modeli regresji proporcjonalnych hazardów Coxa z zespół kliniczny (ostre zespoły wieńcowe z lub bez uniesienia odcinka ST) jako czynnik stratyfikacji. Korzystając z wyników uzyskanych u zdrowych osób, przetestowaliśmy związek między transportem wariantu o obniżonej funkcji w CYP2C19 a wyższym odsetkiem niekorzystnych wyników klinicznych u osób przypisanych leczeniu klopidogrelem jako podstawową hipotezą analizy w TRITON-TIMI 38
[więcej w: novomedica, nasen ulotka, gruby benek pruszcz ]

 1. Thrasher
  11 stycznia 2019

  Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

 2. Pola
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: naturalne kosmetyki dla noworodka[…]

 3. Cereal Killer
  15 stycznia 2019

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

 4. Hightower
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zabiegi spa[…]

 5. Inga
  19 stycznia 2019

  mleko nie dostarcza wapnia

 6. Lord Pistachio
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do tabletki na chrypkę[…]

 7. Suicide Jockey
  23 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek pruszcz nasen ulotka novomedica

Posted by on 1 września 2019

Łącznie 54 allele, zawierające znane główne funkcjonalne warianty, zostały określone przy użyciu potwierdzonych klinicznie testów dla CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, CYP3A5, CYP3A4 i CYP1A2 (Tabela 3 w Dodatkowym dodatku). Warto zauważyć, że testowane allele w CYP3A4 nie były polimorficzne, co pozostawiło pięć genów do analizy. Zakładano, że genotypy były w równowadze Hardy ego-Weinberga, jeśli wartość P była większa niż 0,001 (0,05 / 50 alleli = 0,001). Klasyfikacja genotypu CYP
Każdy allel genów CYP był klasyfikowany a priori przez jego znany wpływ na funkcję enzymatyczną zgodnie z literaturą i przy użyciu ustalonej powszechnej allelowej nomenklatury alleli.13,29,30 Dla każdego genu CYP osobnicy byli a priori dychotomicznie dwie grupy na podstawie tego, czy posiadają co najmniej jeden allel o znacznie zmniejszonej funkcji. Jeśli zaobserwowaliśmy znaczący efekt farmakokinetyczny lub farmakodynamiczny, przeprowadzono dalszą analizę z zastosowaniem poszerzonej a priori klasyfikacji kategorycznej, która obejmowała ultrakrzepiące, rozległe, pośrednie i słabe genotypy metabolizujące. W Dodatku uzupełniającym tabela 4 wymienia zaobserwowane genotypy i ich klasyfikację, a tabela 5 przedstawia podstawowe cechy nosicieli i nosicieli allelu CYP2C19 o obniżonej funkcji wśród pacjentów otrzymujących klopidogrel w TRITON-TIMI 38.
Analiza statystyczna
Reakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne
Powiązania między zmiennością genetyczną a pomiarami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi zostały przetestowane przy użyciu testów współczynnika wiarygodności opartych na modelach liniowych efektów mieszanych, przy czym podstawowymi wynikami są ekspozycja na aktywny metabolit klopidogrelu (log [AUC0-t]) i płytkę krwi hamowanie (zmniejszenie maksymalnej agregacji płytek [.MPA]) w odpowiedzi na klopidogrel. Modele zawierały podmiot jako efekt losowy, status jako nośnik allelu o zmniejszonej funkcji jako główny czynnik prognostyczny i inne stałe efekty, w tym badanie, dawkę i pochodzenie etniczne; w przypadku odpowiedzi farmakodynamicznej uwzględniono również czas podawania, interakcję pomiędzy dawką i czasem oraz wyjściowy MPA. Aby uwzględnić inne potencjalne różnice bazowe, uwzględniono dodatkowe zmienne demograficzne (wiek, płeć, waga i palenie tytoniu), określone przez selekcje do przodu dla każdego modelu. Obliczono dwustronne wartości P, a próg istotności P <0,01 zastosowano do skorygowania wielu hipotez testujących pięć genów CYP.
Wyniki kliniczne
Szybkość wyników wyrażono jako wartości Kaplana-Meiera po 15 miesiącach i porównano między nosicielami i nie-nosicielami co najmniej jednego allelu CYP o zmniejszonej funkcji. Zgodnie z pierwszorzędowymi analizami próbnymi, test Gehana-Wilcoxona zastosowano do pierwotnego wyniku skuteczności i testu log-rank dla innych wyników.24 Współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności obliczono na podstawie modeli regresji proporcjonalnych hazardów Coxa z zespół kliniczny (ostre zespoły wieńcowe z lub bez uniesienia odcinka ST) jako czynnik stratyfikacji. Korzystając z wyników uzyskanych u zdrowych osób, przetestowaliśmy związek między transportem wariantu o obniżonej funkcji w CYP2C19 a wyższym odsetkiem niekorzystnych wyników klinicznych u osób przypisanych leczeniu klopidogrelem jako podstawową hipotezą analizy w TRITON-TIMI 38
[więcej w: novomedica, nasen ulotka, gruby benek pruszcz ]

 1. Thrasher
  11 stycznia 2019

  Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

 2. Pola
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: naturalne kosmetyki dla noworodka[…]

 3. Cereal Killer
  15 stycznia 2019

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

 4. Hightower
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zabiegi spa[…]

 5. Inga
  19 stycznia 2019

  mleko nie dostarcza wapnia

 6. Lord Pistachio
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do tabletki na chrypkę[…]

 7. Suicide Jockey
  23 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek pruszcz nasen ulotka novomedica