Posted by on 2 września 2019

Do tej analizy zawaliliśmy ośmiopunktowy GOS-E do sześciu kategorii, łącząc śmierć ze stanem wegetatywnym i niższą poważną niepełnosprawnością. Zapewniło to, że analiza nie sprzyjałaby interwencji, która zmniejszyłaby śmiertelność kosztem zwiększenia odsetka ciężko niepełnosprawnych osób pozostałych przy życiu.
Wstępnie zdefiniowane podgrupy do wstępnej analizy zostały określone na podstawie wyjściowych współzmiennych opisanych powyżej, lokalizacji centrum (Wielka Brytania vs. gdzie indziej) i objętości centrum (.10 vs. <10 pacjentów). Analizy te przeprowadziliśmy poprzez uwzględnienie interakcji między interwencją a odpowiednią zmienną towarzyszącą w porządkowym modelu regresji logistycznej; ściślejszy poziom istotności statystycznej (P <0,01) został wykorzystany ze względu na ich charakter eksploracyjny.
Oceny MOHS były analizowane w taki sam sposób jak wyniki GOS-E, ale załamaliśmy sześć stopni do czterech kategorii, grupując zależność, pełną zależność i śmierć (tabela S9B w dodatkowym dodatku). W analizie różnic między grupami w zakresie śmiertelności zastosowano regresję proporcjonalnych hazardów Coxa w celu oszacowania efektu interwencji.
Inne ciągłe wyniki testowano za pomocą analizy kowariancji; w przypadku wyników binarnych zastosowano regresję logistyczną. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe, temperatura rdzenia, średnie ciśnienie tętnicze i ciśnienie perfuzji mózgowej w dniach od do 7 analizowano post hoc za pomocą modelu liniowego, z dniami badania jako powtarzanymi pomiarami z macierzą kowariancji związkowo-symetryczną. Wszystkie te analizy wykorzystywały te same współzmienne, które zostały wcześniej określone dla wyników GOS-E wraz z wartością wyjściową odpowiedniej zmiennej.
Wyniki
Rekrutacja
Łącznie 2498 pacjentów w 55 ośrodkach w 18 krajach zostało ocenionych pod kątem kwalifikowalności do próby, a 387 pacjentów w 47 ośrodkach w 18 krajach przeszło randomizację, spośród których 205 (53,0%) zostało zatrudnionych w Wielkiej Brytanii (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym) . Pacjentów poddano randomizacji w okresie od listopada 2009 r. (Faza pilotażowa do 15 września 2011 r.) Do października 2014 r., Kiedy to rekrutacja została zatrzymana (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Najczęstszymi przyczynami wykluczenia z badania były ciśnienie śródczaszkowe o wartości 20 mm Hg lub mniej (41% wykluczeń 2111), nieprawdopodobieństwo przeżycia (8%) i obecne potwierdzenie hipotermii terapeutycznej (6%). Rekrutacja została przerwana po tym, jak komitet sterujący uznał, że wystąpiły oznaki szkody w ocenie leczenia i że w najlepszym wypadku można oczekiwać rezultatu bezowocności, gdyby proces był kontynuowany. Ustalenia te ujawniły się, gdy komitet zbadał wyznaczony pierwotny środek wyniku analizowany zgodnie z wcześniej zaplanowanym planem analizy statystycznej (tabela S11 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka badanych pacjentów. Na podstawie intencji leczenia 195 uczestników losowo przydzielono do grupy hipotermii, a 192 do grupy kontrolnej. Spośród 387 losowo przydzielonych pacjentów, 386 otrzymało planowane leczenie (1 pacjent z grupy hipotermii został wycofany przed otrzymaniem interwencji), a 376 (188 w każdej grupie) oceniano pod kątem głównego wyniku (ryc.
[hasła pokrewne: magda pieczonka instagram, junical zęby, choroba madelunga ]

 1. Yellow Menace
  11 stycznia 2019

  Boli mnie ciągle brzuch

 2. Lord Pistachio
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dom starców[…]

 3. Aleksander
  15 stycznia 2019

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 4. Lord Nikon
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rtg[…]

 5. Drop Stone
  19 stycznia 2019

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 6. Maja
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: omnadren[…]

 7. Mr. Wholesome
  23 stycznia 2019

  Dobry i rzeczowy artykuł

Powiązane tematy z artykułem: choroba madelunga junical zęby magda pieczonka instagram

Posted by on 2 września 2019

Do tej analizy zawaliliśmy ośmiopunktowy GOS-E do sześciu kategorii, łącząc śmierć ze stanem wegetatywnym i niższą poważną niepełnosprawnością. Zapewniło to, że analiza nie sprzyjałaby interwencji, która zmniejszyłaby śmiertelność kosztem zwiększenia odsetka ciężko niepełnosprawnych osób pozostałych przy życiu.
Wstępnie zdefiniowane podgrupy do wstępnej analizy zostały określone na podstawie wyjściowych współzmiennych opisanych powyżej, lokalizacji centrum (Wielka Brytania vs. gdzie indziej) i objętości centrum (.10 vs. <10 pacjentów). Analizy te przeprowadziliśmy poprzez uwzględnienie interakcji między interwencją a odpowiednią zmienną towarzyszącą w porządkowym modelu regresji logistycznej; ściślejszy poziom istotności statystycznej (P <0,01) został wykorzystany ze względu na ich charakter eksploracyjny.
Oceny MOHS były analizowane w taki sam sposób jak wyniki GOS-E, ale załamaliśmy sześć stopni do czterech kategorii, grupując zależność, pełną zależność i śmierć (tabela S9B w dodatkowym dodatku). W analizie różnic między grupami w zakresie śmiertelności zastosowano regresję proporcjonalnych hazardów Coxa w celu oszacowania efektu interwencji.
Inne ciągłe wyniki testowano za pomocą analizy kowariancji; w przypadku wyników binarnych zastosowano regresję logistyczną. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe, temperatura rdzenia, średnie ciśnienie tętnicze i ciśnienie perfuzji mózgowej w dniach od do 7 analizowano post hoc za pomocą modelu liniowego, z dniami badania jako powtarzanymi pomiarami z macierzą kowariancji związkowo-symetryczną. Wszystkie te analizy wykorzystywały te same współzmienne, które zostały wcześniej określone dla wyników GOS-E wraz z wartością wyjściową odpowiedniej zmiennej.
Wyniki
Rekrutacja
Łącznie 2498 pacjentów w 55 ośrodkach w 18 krajach zostało ocenionych pod kątem kwalifikowalności do próby, a 387 pacjentów w 47 ośrodkach w 18 krajach przeszło randomizację, spośród których 205 (53,0%) zostało zatrudnionych w Wielkiej Brytanii (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym) . Pacjentów poddano randomizacji w okresie od listopada 2009 r. (Faza pilotażowa do 15 września 2011 r.) Do października 2014 r., Kiedy to rekrutacja została zatrzymana (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Najczęstszymi przyczynami wykluczenia z badania były ciśnienie śródczaszkowe o wartości 20 mm Hg lub mniej (41% wykluczeń 2111), nieprawdopodobieństwo przeżycia (8%) i obecne potwierdzenie hipotermii terapeutycznej (6%). Rekrutacja została przerwana po tym, jak komitet sterujący uznał, że wystąpiły oznaki szkody w ocenie leczenia i że w najlepszym wypadku można oczekiwać rezultatu bezowocności, gdyby proces był kontynuowany. Ustalenia te ujawniły się, gdy komitet zbadał wyznaczony pierwotny środek wyniku analizowany zgodnie z wcześniej zaplanowanym planem analizy statystycznej (tabela S11 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka badanych pacjentów. Na podstawie intencji leczenia 195 uczestników losowo przydzielono do grupy hipotermii, a 192 do grupy kontrolnej. Spośród 387 losowo przydzielonych pacjentów, 386 otrzymało planowane leczenie (1 pacjent z grupy hipotermii został wycofany przed otrzymaniem interwencji), a 376 (188 w każdej grupie) oceniano pod kątem głównego wyniku (ryc.
[hasła pokrewne: magda pieczonka instagram, junical zęby, choroba madelunga ]

 1. Yellow Menace
  11 stycznia 2019

  Boli mnie ciągle brzuch

 2. Lord Pistachio
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dom starców[…]

 3. Aleksander
  15 stycznia 2019

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 4. Lord Nikon
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rtg[…]

 5. Drop Stone
  19 stycznia 2019

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 6. Maja
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: omnadren[…]

 7. Mr. Wholesome
  23 stycznia 2019

  Dobry i rzeczowy artykuł

Powiązane tematy z artykułem: choroba madelunga junical zęby magda pieczonka instagram