Posted by on 7 września 2019

Związek pomiędzy genetycznie ustaloną wysokością a chorobą wieńcową a czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Równolegle, w celu zbadania potencjalnych skutków wyjaśniających genetycznie określone wysokości na ryzyko CAD za pomocą znanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, wyodrębniliśmy oszacowania wielkości efektu dla każdy z wariantów wysokości z publicznie dostępnych metaanaliz zestawów danych z badań asocjacyjnych genomewidu dla skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, ciśnienia średnie i pulsowe, 8,9 poziomu cholesterolu LDL, cholesterolu o dużej gęstości (HDL), poziomu triglicerydów, 10 obecność lub brak cukrzycy typu 2, 11 wskaźników masy ciała, 12,13 glukozy i poziomów insuliny, 14 i wielkości palenia.15 Maksymalne rozmiary tych zestawów danych wahały się od 29 182 do 249 796 próbek (tabela 1).
Analiza statystyczna
Dla każdego wariantu związanego z wysokością obliczono wartości ?3 (domniemane powiązanie mi ędzy wysokością a CAD za pośrednictwem tego wariantu) z bezpośrednich pomiarów ?1 (wielkość efektu powiązania między wariantem a wzrostem) i ?2 (wielkość efektu związek między wariantem a CAD), jak opisano wcześniej. 8, 17 (Bardziej kompletny opis ?1, ?2 i ?3 i zależności między nimi oraz sposób obliczania ?3 podano na Rys. S1 w Dodatku Dodatkowym.) Wartość ?3 można interpretować jako iloraz szans dla CAD na 1-SD wzrost w genetycznie ustalonej wysokości. Ponieważ powiązanie pomiędzy każdym SNP a wzrostem i powiązaniem z CAD jest bardzo małe, indywidualne wartości ?3 prawdopodobnie wyniesie około 1,0. Łączenie wartości ?3 ze wszystkich SNP zapewnia dodatkową moc do oceny ogólnego związku między wzrostem a CAD (tj. Powiązanie złożone). Zastosowaliśmy metaanalizę z randomizowanymi efektami losowymi, aby połączyć indywidualne oceny ?3. Przeprowadziliśmy tę samą analizę w podgrupie pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w w ywiadzie oraz osobno dla mężczyzn i kobiet, stosując oszacowania dotyczące płci ?1 wydane przez konsorcjum GIANT (www.broadinstitute.org/collaboration/giant/index.php/ GIANT_consortium_data_files).
W podgrupie kohort CAD, w której mieliśmy dostęp do genotypów na poziomie indywidualnym genomewide (Tabela S3 w Dodatku Dodatkowym), przeprowadziliśmy ważoną analizę wyniku genetycznego ryzyka, aby ocenić wpływ obecności rosnącej liczby związanych z wysokością warianty ryzyka CAD [hasła pokrewne: choroba madelunga, sinulan forte skutki uboczne, magda pieczonka instagram ]

 1. Mule Skinner
  19 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 2. Nickname Master
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta pudełkowa wrocław[…]

 3. Washer
  23 stycznia 2019

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

Powiązane tematy z artykułem: choroba madelunga magda pieczonka instagram sinulan forte skutki uboczne

Posted by on 7 września 2019

Związek pomiędzy genetycznie ustaloną wysokością a chorobą wieńcową a czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Równolegle, w celu zbadania potencjalnych skutków wyjaśniających genetycznie określone wysokości na ryzyko CAD za pomocą znanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, wyodrębniliśmy oszacowania wielkości efektu dla każdy z wariantów wysokości z publicznie dostępnych metaanaliz zestawów danych z badań asocjacyjnych genomewidu dla skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, ciśnienia średnie i pulsowe, 8,9 poziomu cholesterolu LDL, cholesterolu o dużej gęstości (HDL), poziomu triglicerydów, 10 obecność lub brak cukrzycy typu 2, 11 wskaźników masy ciała, 12,13 glukozy i poziomów insuliny, 14 i wielkości palenia.15 Maksymalne rozmiary tych zestawów danych wahały się od 29 182 do 249 796 próbek (tabela 1).
Analiza statystyczna
Dla każdego wariantu związanego z wysokością obliczono wartości ?3 (domniemane powiązanie mi ędzy wysokością a CAD za pośrednictwem tego wariantu) z bezpośrednich pomiarów ?1 (wielkość efektu powiązania między wariantem a wzrostem) i ?2 (wielkość efektu związek między wariantem a CAD), jak opisano wcześniej. 8, 17 (Bardziej kompletny opis ?1, ?2 i ?3 i zależności między nimi oraz sposób obliczania ?3 podano na Rys. S1 w Dodatku Dodatkowym.) Wartość ?3 można interpretować jako iloraz szans dla CAD na 1-SD wzrost w genetycznie ustalonej wysokości. Ponieważ powiązanie pomiędzy każdym SNP a wzrostem i powiązaniem z CAD jest bardzo małe, indywidualne wartości ?3 prawdopodobnie wyniesie około 1,0. Łączenie wartości ?3 ze wszystkich SNP zapewnia dodatkową moc do oceny ogólnego związku między wzrostem a CAD (tj. Powiązanie złożone). Zastosowaliśmy metaanalizę z randomizowanymi efektami losowymi, aby połączyć indywidualne oceny ?3. Przeprowadziliśmy tę samą analizę w podgrupie pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w w ywiadzie oraz osobno dla mężczyzn i kobiet, stosując oszacowania dotyczące płci ?1 wydane przez konsorcjum GIANT (www.broadinstitute.org/collaboration/giant/index.php/ GIANT_consortium_data_files).
W podgrupie kohort CAD, w której mieliśmy dostęp do genotypów na poziomie indywidualnym genomewide (Tabela S3 w Dodatku Dodatkowym), przeprowadziliśmy ważoną analizę wyniku genetycznego ryzyka, aby ocenić wpływ obecności rosnącej liczby związanych z wysokością warianty ryzyka CAD [hasła pokrewne: choroba madelunga, sinulan forte skutki uboczne, magda pieczonka instagram ]

 1. Mule Skinner
  19 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 2. Nickname Master
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta pudełkowa wrocław[…]

 3. Washer
  23 stycznia 2019

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

Powiązane tematy z artykułem: choroba madelunga magda pieczonka instagram sinulan forte skutki uboczne