Posted by on 8 września 2019

Wykryliśmy nieistotną tendencję do zwiększenia ryzyka zgonu związanego z mutacją wśród uczestników w wieku powyżej 80 lat (współczynnik ryzyka, 2,01, 95% CI, 0,74 do 5,47) w porównaniu do osób w wieku 80 lat lub młodszych (współczynnik ryzyka, 0,93; 95% CI, 0,67 do 1,29; P = 0,15 dla interakcji). Metaanaliza, w której wyniki nbadań połączono z wynikami badania dotyczącego układu sercowo-naczyniowego8, wykazała łączny współczynnik ryzyka dla niewydolności serca 1,45 (95% CI, 1,04 do 2,02; P = 0,03) wśród nośnych wariantu T12 V122I. Kliniczne i echokardiograficzne profile podczas wizyty 5
Tabela 2. Tabela 2. Echokardiograficzne wyniki u nosicieli bez nośników allelu T12 V122I podczas wizyty 5. Wśród uczestników, którzy brali udział w wizycie 5, charakterystyka kliniczna nosicieli była podobna do cech charakterystycznych dla nosicieli, z wyjątkiem poziomu N-końca pro-mózgowy peptyd natriuretyczny (NT-proBNP), który był znac ząco wyższy wśród nosicieli (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). W porównaniu z nienośnymi nośniki miały gorsze wskaźniki funkcji skurczowej (np. Niższa poprzeczna skurczowa mitralna prędkość i mniej ujemna wartość globalnego odkształcenia podłużnego) i funkcję rozkurczową (np. Wyższy stosunek wczesnej prędkości przepływu mitralnego do bocznego wczesnego relaksacji mitralnej prędkość i wyższy stosunek wczesnej prędkości przepływu mitralnego do późnej prędkości przepływu mitralnego) zarówno w analizach skorygowanych, jak i nieskorygowanych (tabela 2). Tylko 5 nosicieli (11%) i 111 osób bez nośności (9%) miało średnią grubość ścianki lewej komory ponad 1,2 cm.18 Trzy nosicieli (7%) i 11 nie-nosicieli (1%) wykazało ciężkie symetryczne zgrubienie ściany lewej komory i sugeruje fenotyp naciekowy (P = 0,01). Chociaż status genotypu był nieznany u około 10% czarnych uczestników badania ARIC, występowały minimalne różnice między tymi o znanym statusie genotypu a tymi o nieznanym statusie (tabela S2 w dodatku uzupełniającym).
Aby uwzględnić brakujące dane echokardiograficzne od żywych uczestników podczas wizyty 5, wykonaliśmy wielokrotną analizę imputacji, która obejmowała 2154 noncarriers i 76 operatorów. Wyniki tych analiz były podobne do wyników pierwotnych analiz, przy czym zaobserwowano istotne różnice między nosicielami i osobami bez nośności w pomiarach funkcji skurczowej i rozkurczowej (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Analiza ograniczonych danych echokardiograficznych dostępnych dla podgrupy uczestników wizyty 3 (1993-1995) wykazała, że grubość ścianek lewej komory była zwiększona w podobnym stopniu u nosicieli i osób, które zmarły przed wizytą 5 (grubość ściany, 1,25 ? 0,21 cm i 1,27 ? 0,24 cm, odpowiednio, P = 0,70).
Dyskusja
Nie wykryliśmy wyższej śmiertelności u czarnych nosicieli wariantu V122I TTR niż u czarnych nosicieli w okresie obserwacji odległej – stwierdzenie, które było sprzeczne z wynikami kilku niewielkich badań pacjentów, którzy zostali skierowani głównie z powodu objawów niewydolności serca lub nieprawidłowości kardiologiczne; jednak znaleźliśmy częstsze występowanie niewydolności serca wśród nosicieli [przypisy: sinulan forte skutki uboczne, iwona gawlicka, gruby benek pruszcz ]

 1. Easy Sweep
  19 stycznia 2019

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 2. Lena
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: transport medyczny[…]

 3. Bearded Angler
  23 stycznia 2019

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek pruszcz iwona gawlicka sinulan forte skutki uboczne

Posted by on 8 września 2019

Wykryliśmy nieistotną tendencję do zwiększenia ryzyka zgonu związanego z mutacją wśród uczestników w wieku powyżej 80 lat (współczynnik ryzyka, 2,01, 95% CI, 0,74 do 5,47) w porównaniu do osób w wieku 80 lat lub młodszych (współczynnik ryzyka, 0,93; 95% CI, 0,67 do 1,29; P = 0,15 dla interakcji). Metaanaliza, w której wyniki nbadań połączono z wynikami badania dotyczącego układu sercowo-naczyniowego8, wykazała łączny współczynnik ryzyka dla niewydolności serca 1,45 (95% CI, 1,04 do 2,02; P = 0,03) wśród nośnych wariantu T12 V122I. Kliniczne i echokardiograficzne profile podczas wizyty 5
Tabela 2. Tabela 2. Echokardiograficzne wyniki u nosicieli bez nośników allelu T12 V122I podczas wizyty 5. Wśród uczestników, którzy brali udział w wizycie 5, charakterystyka kliniczna nosicieli była podobna do cech charakterystycznych dla nosicieli, z wyjątkiem poziomu N-końca pro-mózgowy peptyd natriuretyczny (NT-proBNP), który był znac ząco wyższy wśród nosicieli (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). W porównaniu z nienośnymi nośniki miały gorsze wskaźniki funkcji skurczowej (np. Niższa poprzeczna skurczowa mitralna prędkość i mniej ujemna wartość globalnego odkształcenia podłużnego) i funkcję rozkurczową (np. Wyższy stosunek wczesnej prędkości przepływu mitralnego do bocznego wczesnego relaksacji mitralnej prędkość i wyższy stosunek wczesnej prędkości przepływu mitralnego do późnej prędkości przepływu mitralnego) zarówno w analizach skorygowanych, jak i nieskorygowanych (tabela 2). Tylko 5 nosicieli (11%) i 111 osób bez nośności (9%) miało średnią grubość ścianki lewej komory ponad 1,2 cm.18 Trzy nosicieli (7%) i 11 nie-nosicieli (1%) wykazało ciężkie symetryczne zgrubienie ściany lewej komory i sugeruje fenotyp naciekowy (P = 0,01). Chociaż status genotypu był nieznany u około 10% czarnych uczestników badania ARIC, występowały minimalne różnice między tymi o znanym statusie genotypu a tymi o nieznanym statusie (tabela S2 w dodatku uzupełniającym).
Aby uwzględnić brakujące dane echokardiograficzne od żywych uczestników podczas wizyty 5, wykonaliśmy wielokrotną analizę imputacji, która obejmowała 2154 noncarriers i 76 operatorów. Wyniki tych analiz były podobne do wyników pierwotnych analiz, przy czym zaobserwowano istotne różnice między nosicielami i osobami bez nośności w pomiarach funkcji skurczowej i rozkurczowej (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Analiza ograniczonych danych echokardiograficznych dostępnych dla podgrupy uczestników wizyty 3 (1993-1995) wykazała, że grubość ścianek lewej komory była zwiększona w podobnym stopniu u nosicieli i osób, które zmarły przed wizytą 5 (grubość ściany, 1,25 ? 0,21 cm i 1,27 ? 0,24 cm, odpowiednio, P = 0,70).
Dyskusja
Nie wykryliśmy wyższej śmiertelności u czarnych nosicieli wariantu V122I TTR niż u czarnych nosicieli w okresie obserwacji odległej – stwierdzenie, które było sprzeczne z wynikami kilku niewielkich badań pacjentów, którzy zostali skierowani głównie z powodu objawów niewydolności serca lub nieprawidłowości kardiologiczne; jednak znaleźliśmy częstsze występowanie niewydolności serca wśród nosicieli [przypisy: sinulan forte skutki uboczne, iwona gawlicka, gruby benek pruszcz ]

 1. Easy Sweep
  19 stycznia 2019

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 2. Lena
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: transport medyczny[…]

 3. Bearded Angler
  23 stycznia 2019

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek pruszcz iwona gawlicka sinulan forte skutki uboczne