Nauka pierwszych kroków po udarze mózgu

Cze. 28, 2019 by

Utrzymując dobry stan zdrowia, nie zastanawiamy się jak ciężko jest odzyskać to wszystko, co możemy stracić. Kiedy zachorujemy, niemal każdy element staje się niemożliwy do wykonania. Zwykłe poruszenie nogą czy

Wpływ stanu psychicznego na leczenie.

Cze. 28, 2019 by

Prawidłowy wzorzec chodu jest niezbędny w wykonywaniu niemal każdej czynności, ale także jest ważnym elementem usprawniania. Składa się na niego wiele komponentów, które złożone w całość zapewnią efektywny sposób poruszania.

Czerniak

Cze. 17, 2019 by

87-letni mężczyzna zgłosił się na leczenie chrząstki na lewej górnej powiece. Pomimo interwencji, utrzymywała się ona i skóra stała się zauważalnie ciemniejsza przez kilka tygodni. Pacjent zgłaszał swędzenie, ale nie

Genetycznie okreslona wysokosc i choroba tetnic wiencowych AD 9

Cze. 15, 2019 by

Warto zauważyć, że rozmiary efektu obserwowane u mężczyzn i kobiet nie różniły się istotnie w analizie interakcji. Wysokość i inne pomiary wielkości ciała mają dodatnią korelację ze średnicą tętnic wieńcowych.

Trimetoprim-Sulfametoksazol w porównaniu z placebo w niepowikłanym ropniu skóry ad

Cze. 14, 2019 by

Wcześniejsze badania, w których uczestniczyła niewielka liczba uczestników, nie wykazały korzyści z leczenia antybiotykiem.6-15 Wymagane są większe badania, aby wykazać stosunkowo niewielkie różnice w odsetku wyleczeń, ponieważ sam drenaż może

Randomizowany proces Benznidazol dla przewlekłej kardiomiopatii Chagasa

Cze. 13, 2019 by

Rola terapii trypanobójczej u pacjentów z rozpoznaną kardiomiopatią Chagasa nie została udowodniona. Metody Przeprowadziliśmy prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie z udziałem 2854 pacjentów z kardiomiopatią Chagasa, którzy otrzymywali benznidazol lub placebo

Trimetoprim-Sulfametoksazol w porównaniu z placebo w niepowikłanym ropniu skóry ad 6

Cze. 13, 2019 by

Trimetoprim-sulfametoksazol był lepszy od placebo pod względem większości wyników wtórnych, co skutkowało niższymi odsetkami późniejszych procedur drenażu chirurgicznego (3,4% w porównaniu z 8,6%, różnica, -5,2 punktu procentowego, 95% CI, -8,2

Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: problem patogenów i klinicznych środków zaradczych ad

Cze. 8, 2019 by

Dzięki uprzejmości Centers for Disease Control and Prevention / Janice Carr. Część 2, Współczesne zagadnienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: Gram-dodatnie, Gram-ujemne i różne patogeny , zawiera rozdziały, w których autorzy

Polimorfizmy cytochromu P-450 i odpowiedź na klopidogrel ad

Cze. 6, 2019 by

Aby przetestować tę hipotezę, najpierw zbadaliśmy związek między funkcjonalnymi polimorfizmami w genach CYP z ekspozycją osocza na aktywny metabolit klopidogrelu i hamowaniem płytek u zdrowych osób. Następnie ustaliliśmy, czy allele

Polimorfizmy cytochromu P-450 i odpowiedź na klopidogrel ad 5

Cze. 5, 2019 by

Panel B przedstawia odpowiedź farmakodynamiczną w tej samej grupie zdrowych osobników, co oceniono za pomocą agregometrii transmisji światła w odpowiedzi na 20 .M ADP, jako zmniejszenie maksymalnej agregacji płytek (.MPA)