Polyhydramnios, przemijający przedobjawowy zespół Barttera i mutacje MAGED2 ad 6

Lip. 5, 2019 by

Aby potwierdzić swoistość tych wyników, zbadano wpływ nadekspresji MAGE-D2, która zwiększyła okres półtrwania niedojrzałego NKCC2 (Figura 4B) i przyspieszyła jego dojrzewanie, prowadząc do wyższych poziomów dojrzałego, a tym samym wyrażanego

Doustne prednizolon dla dzieci w wieku przedszkolnym z ostrym świszczącym oddechem ad 6

Lip. 2, 2019 by

W analizie post hoc nie znaleźliśmy dowodów na znaczący efekt zróżnicowanego traktowania w odniesieniu do czasu do faktycznego rozładowania stratyfikowanego zgodnie z wynikiem PRAM lub wiekiem (tabela 2 w dodatkowym

Genetyczne determinanty odpowiedzi na klopidogrel i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad 6

Lip. 1, 2019 by

Uwzględnienie obecności CYP2C19 * 17 lub jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej lub blokerów kanału wapniowego nie miało znaczącego wpływu na te zagrożenia. Nie stwierdzono istotnej interakcji między allelem wariantu ABCB1

Wojny terapeutyczne – promocja narkotyków na konkurencyjnym rynku

Lip. 1, 2019 by

Na dzisiejszym rynku leków na receptę wiele podobnych produktów konkuruje o tę samą populację pacjentów. Na przykład w latach 1989-1993 Centrum Badań nad Narkotykami i Badań Żywności i Leków (FDA)