Badanie krtani

Wrz. 26, 2018 by

Badanie krtani. Błonicze zapalenie krtani wykazuje jednolite przekrwienie błony śluzowej oraz naloty i błony rzekome na błonie śluzowej, nagłośni, strunach głosowych, niekiedy zaś w przestrzeni podstrunowej. W zależności od stopnia

Wezly chlonne podszczekowe

Wrz. 26, 2018 by

Węzły chłonne podszczękowe i szyjne powiększają się, są bolesne pod dotknięciem. Choroba ma przebieg długotrwały, Do wyraźnych objawów należy wydzielina surowiczo-krwawa i częste krwawienia z nosa oraz tworzenie się strupów,

Zapalenie swoiste najadrza rozpoznajemy z duzym prawdopodobienstwem

Wrz. 25, 2018 by

Rozpoznanie gruzlicy najadrza jest watpliwe

Wrz. 25, 2018 by