Genetyczne determinanty odpowiedzi na klopidogrel i zdarzenia sercowo-naczyniowe czesc 4

Maj. 30, 2018 by

Porównaliśmy również dwie grupy pod względem częstości alleli ABCB1, CYP3A5, P2RY12 i ITGB3 oraz poszczególnych wariantów alleli CYP2C19, w tym CYP2C19 * 17 (związanych z bardzo szybką aktywnością CYP2C1918), jak

Polimorfizmy cytochromu P-450 i odpowiedź na klopidogrel czesc 4

Maj. 30, 2018 by

Dwustronna wartość P została wykorzystana do przetestowania istotności (próg, P <0,05). W przypadku stwierdzenia istotnej zależności między klasyfikacją genotypów a pierwotnym wynikiem skuteczności, zbadaliśmy dodatkowe wyniki skuteczności, w tym składniki

Polimorfizmy cytochromu P-450 i odpowiedź na klopidogrel

Maj. 30, 2018 by

Klopidogrel wymaga transformacji do aktywnego metabolitu przez enzymy cytochromu P-450 (CYP) ze względu na działanie przeciwpłytkowe. Geny kodujące enzymy CYP są polimorficzne, ze wspólnymi allelami nadającymi zmniejszoną funkcję. Metody Zbadaliśmy

Doustne prednizolon dla dzieci w wieku przedszkolnym z ostrym świszczącym oddechem ad 6

Maj. 30, 2018 by

W analizie post hoc nie znaleźliśmy dowodów na znaczący efekt zróżnicowanego traktowania w odniesieniu do czasu do faktycznego rozładowania stratyfikowanego zgodnie z wynikiem PRAM lub wiekiem (tabela 2 w dodatkowym