Ropien, nacinamy, a operacje doszczetna wykonujemy po wygojeniu sie przetoki

Maj. 27, 2019 by

Operacja ta usuwa przyczyne dlugotrwalej choroby i kalectwa usuwajac zarazem zródlo bolesnych obrzeków

Maj. 27, 2019 by

W daleko posunietej sprawie znajdujemy polaczenia miedzy cewka moczowa a jamami gruczolu krokowego

Maj. 26, 2019 by

Doniosla czynnoscia watroby jest wytwarzanie protrombiny

Maj. 23, 2019 by

Doniosłą czynnością wątroby jest wytwarzanie protrombiny, zwanej także trombogenem. U pośledzenie tej czynności może zależeć od niedostatecznej ilości w krwi witaminy K lub od znacznego uszkodzenia komórek wątrobowych. W obu

OBJAWY PODMIOTOWE

Maj. 21, 2019 by

Najczęstsze skargi w chorobach wątroby, pęcherzyka i przewodów żółciowych to uczucie ucisku i pełności, a także bóle w prawym podżebrzu oraz zaburzenia trawienne, zwłaszcza wzdęcie brzucha. Nieraz też użalają się

OBJAWY PRZEDMIOTOWE

Maj. 20, 2019 by

OBJAWY PRZEDMIOTOWE Objawy przedmiotowe w chorobach wątroby, pęcherzyka i przewodów żółciowych uzyskuje się badaniem chorego podstawowymi metodami badania fizycznego oraz metodami dodatkowymi. Badanie przedmiotowe rozpoczynamy jak zawsze, od zaznajomienia się

Choroba Madelunga

Maj. 20, 2019 by

48-letni mężczyzna zgłosił się do kliniki w celu oceny dysfagii i ograniczonych ruchów szyi (zgięcie i obrót głowy). U pacjenta stwierdzono chorobę Madelunga, znaną również jako łagodna symetryczna lipatoza lub

Randomizowany proces Benznidazol dla przewlekłej kardiomiopatii Chagasa cd

Maj. 15, 2019 by

Lek i placebo zostały zakupione za pełną opłatą (początkowo od Roche i później od LAFEPE) przez Population Health Research Institute i Fundaç.o de Amparo ao Ensino, Pesquisa e Assist.ncia, Faculdade

Hipotermia nadciśnienia wewnątrzczaszkowego po urazowym uszkodzeniu mózgu czesc 4

Maj. 13, 2019 by

Badacz, który nie był świadomy zadań w grupie badanej, uzyskał wszystkie wyniki zgodnie ze standardowym podejściem (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Ręcznie obliczone wyniki zostały automatycznie sprawdzone w bazie danych

Hipotermia nadciśnienia wewnątrzczaszkowego po urazowym uszkodzeniu mózgu ad 6

Maj. 12, 2019 by

Wyjściowa charakterystyka obu grup była pod każdym względem podobna (Tabela i Tabela S5 w dodatkowym dodatku). Nie było znaczących różnic między grupami w odniesieniu do neurochirurgii przed zabiegiem wstępnym w