Randomizowane badanie porównujące flukonazol z amfoterycyną B w leczeniu kandydozy u pacjentów bez neutropenii cd

Gru. 4, 2018 by

Jeśli stężenie kreatyniny w surowicy wzrosło powyżej 3,5 mg na decylitr (309 .mol na litr) u pacjenta leczonego amfoterycyną, badacz zmienił czas i ilość terapii amfoterycyną B. Modyfikacja dawkowania może

Wezly chlonne podszczekowe

Lis. 21, 2018 by

Węzły chłonne podszczękowe i szyjne powiększają się, są bolesne pod dotknięciem. Choroba ma przebieg długotrwały, Do wyraźnych objawów należy wydzielina surowiczo-krwawa i częste krwawienia z nosa oraz tworzenie się strupów,

Rozpoznanie gruzlicy najadrza jest watpliwe

Lis. 20, 2018 by

Po stwierdzeniu gruzlicy narzadów plciowych stajemy zawsze wobec zagadnienia

Lis. 20, 2018 by