Zmiany anatomopatologiczne

wrz. 19, 2019 by

Zmiany anatomopatologiczne. W zapaleniu błoniczym krtani zmiany anatomopatologiczne są podobne jak w błonicy gardła. Różnica w obrazie występuje tylko wtedy, gdy zmiany sięgają do warstw głębszych. Błona śluzowa jest silnie

Rozpoznanie blonicy nosa

wrz. 18, 2019 by

Rozpoznanie błonicy nosa nie, jest trudne, gdy jest to również przypadek błonicy gardła. Błona śluzowa jest wtedy !przekrwiona i obrzmiała a po- wierzchnia przegrody i muszel pokryta białym lub biało-żółtym

W czasie usuwania najadrza- Staetiier wykonuje zdjecie rentgenowskie pecherzyków nasiennych

wrz. 15, 2019 by

Czynnosci, które wykonywa watroba, sa bardzo liczne

wrz. 13, 2019 by

M. Fromke, St. Malczyński, T. Toczyńiski, J. Lemkosz i St.

Doniosla czynnoscia watroby jest wytwarzanie protrombiny

wrz. 12, 2019 by

Doniosłą czynnością wątroby jest wytwarzanie protrombiny, zwanej także trombogenem. U pośledzenie tej czynności może zależeć od niedostatecznej ilości w krwi witaminy K lub od znacznego uszkodzenia komórek wątrobowych. W obu

Brak aminokwasów zawierajacych siarke

wrz. 11, 2019 by

Nowsze badania przemawiają za tym, że w powstawaniu chorób miąższu wątroby, zwłaszcza jej stłuszczenia, zaniku i marskości, dużą rolę odgrywa wadliwe żywienie się, i szczególnie brak w pożywieniu aminokwasów oraz

Rak plaskonablonkowy penisa z wirusem brodawczaka ludzkiego

wrz. 9, 2019 by

54-letni mężczyzna miał polipowatą masę obejmującą prawą stronę prącia, która rozwinęła się w ciągu około 8 miesięcy. Zmiana była swędząca z ropnymi wydzielinami. Było to związane z obrzękiem prawej pachwiny

Trimetoprim-Sulfametoksazol w porównaniu z placebo w niepowikłanym ropniu skóry ad 5

wrz. 5, 2019 by

Z 1265 włączonych pacjentów 1247 (98,6%) losowo przydzielono do trimetoprimu-sulfametoksazolu lub placebo i otrzymało co najmniej jedną dawkę; 1057 uczestników (83,6%) zakwalifikowało się do populacji z protokołem (ryc. 1). Spośród

Trimetoprim-Sulfametoksazol w porównaniu z placebo w niepowikłanym ropniu skóry cd

wrz. 5, 2019 by

Niezależna organizacja zajmująca się badaniami kontraktów (EMMES, Rockville, MD), która opracowała kod randomizacyjny przeprowadziła scentralizowaną randomizację, z zadaniami dokonanymi niezależnie w każdym miejscu. Szczegóły metod randomizacji i zaślepiania są dostępne

Randomizowany proces Benznidazol dla przewlekłej kardiomiopatii Chagasa ad 6

wrz. 3, 2019 by

PCR oznacza reakcję łańcuchową polimerazy i blok prawego odnogi pęczka RBBB. Stan PCR pacjentów na początku badania nie miał istotnego wpływu na pierwotny wynik kliniczny; wśród pacjentów z pozytywnym wynikiem