Im wczesniej zastosujemy surowice, tym szybszy i lepszy bedzie wynik leczniczy

wrz. 19, 2019 by

Im wcześniej zastosujemy surowicę, tym szybszy i lepszy będzie wynik leczniczy. Stosować powinniśmy duże dawki, nie mniejsze niż 30000, a sięgające do 100000 jednostek lub więcej. Nie wolno przerywać leczenia

Po stwierdzeniu gruzlicy narzadów plciowych stajemy zawsze wobec zagadnienia

wrz. 17, 2019 by

LECZENIE MALYCH, USZYPULOWANYCH BRODAWCZAKÓW

wrz. 14, 2019 by

Zwlaszcza energiczne ruchy skurczowe wywoluje zóltko jaja kurzego i smietanka

wrz. 11, 2019 by

W okresie trawiennym następuje żywa rytmiczna czynność ruchowa pęcherzyka, polegająca na naprzemiennym jego kurczeniu i rozluźnianiu się. Wyzwalają ją odruchowo wytwory trawienia (peptony, tłuszcze) w chwili zetknięcia się z błoną

Sprawy chorobowe

wrz. 10, 2019 by

Sprawy chorobowe, toczące się w narządach sąsiednich (w jamie otrzewnej, w żołądku, w dwunastnicy oraz trzustce), mogą także wieść do zmian w wątrobie i w drogach żółciowych przez utrudnienie wpływu

Stopien zóltaczkowego zabarwienia bywa rózny

wrz. 10, 2019 by

Stopień żółtaczkowego zabarwienia bywa różny, od słabego cytrynowożółtawego do zielonawego (icterus wridis), zielonkawobrunatnego, brązowego i nawet czarnego (tzw. czarna żółtaczka, melasieterus). W przypadkach długotrwałej żółtaczki barwnik żółciowy może strącać się

Wariant Amyloidogeniczny V122I u starszych Czarnych Amerykanów AD 5

wrz. 8, 2019 by

Wykryliśmy nieistotną tendencję do zwiększenia ryzyka zgonu związanego z mutacją wśród uczestników w wieku powyżej 80 lat (współczynnik ryzyka, 2,01, 95% CI, 0,74 do 5,47) w porównaniu do osób w

Genetycznie okreslona wysokosc i choroba tetnic wiencowych AD 9

wrz. 6, 2019 by

Warto zauważyć, że rozmiary efektu obserwowane u mężczyzn i kobiet nie różniły się istotnie w analizie interakcji. Wysokość i inne pomiary wielkości ciała mają dodatnią korelację ze średnicą tętnic wieńcowych.

Trimetoprim-Sulfametoksazol w porównaniu z placebo w niepowikłanym ropniu skóry ad 6

wrz. 4, 2019 by

Trimetoprim-sulfametoksazol był lepszy od placebo pod względem większości wyników wtórnych, co skutkowało niższymi odsetkami późniejszych procedur drenażu chirurgicznego (3,4% w porównaniu z 8,6%, różnica, -5,2 punktu procentowego, 95% CI, -8,2

Polyhydramnios, przemijający przedobjawowy zespół Barttera i mutacje MAGED2 ad 5

wrz. 1, 2019 by

Panel C pokazuje ekspresję immunoreaktywnego białka uromoduliny (UMOD), które było wyraźnie dostrzegalne w błonie apikalnej w próbce od pacjenta. Z powodu fenotypowego nakładania się przejściowego zespołu Barttera i przedporodowego zespołu