Wezly chlonne podszczekowe

wrz. 18, 2019 by

Węzły chłonne podszczękowe i szyjne powiększają się, są bolesne pod dotknięciem. Choroba ma przebieg długotrwały, Do wyraźnych objawów należy wydzielina surowiczo-krwawa i częste krwawienia z nosa oraz tworzenie się strupów,

Zapalenie swoiste najadrza rozpoznajemy z duzym prawdopodobienstwem

wrz. 17, 2019 by

Jednostronne usuniecie najadrza lacznie z jadrem nie moze byc uwazane za zabieg typowy w gruzlicy najadrza

wrz. 16, 2019 by

LECZENIE DUZEGO BRODAWCZAKA

wrz. 14, 2019 by

Sama watroba tez rozszczepia tluszcze obojetne na kwasy tluszczowe i glicerol

wrz. 13, 2019 by

Z kwasów oleinowych, w postaci których wsysaj ą się kwasy tłuszczowe po rozszczepieniu tłuszczów obojętnych wyzwalają się w ścianie jelita kwasy tłuszczowe, które zamieniają się z powrotem w tłuszcze obojętne.

Synchroniczna czynnosc pecherzyka zólciowego

wrz. 11, 2019 by

Synchroniczna czynność pęcherzyka żółciowego i zwieraczy ma związek z kolejnością stanów pobudzenia i spokoju nerwu błędnego i współczulnego. Wzmożeniu napięcia nerwu błędnego odpowiada zmniejszenie napięcia nerwu współczulnego i na odwrót.

Stan psychiczno-nerwowy

wrz. 10, 2019 by

Powstawanie takich objawów przypisuje się zazwyczaj żółcicy (cholaemia), która polega na zatruciu ustroju kwasami żółciowymi. Teoria ta nie jest należycie udowodniona. Istotnie, wyżej przytoczone ciężkie objawy nerwowo-psychiczne zdarzają się także

Ostre alkoholowe zapalenie watroby

wrz. 9, 2019 by

35-letni mężczyzna zgłosił się z ostrym alkoholowym zapaleniem wątroby i encefalopatią, z poziomem sodu wynoszącym 119 mmol na litr. W ciągu następnych 5 dni jego stan kliniczny poprawił się dzięki

Genetycznie okreslona wysokosc i choroba tetnic wiencowych AD 4

wrz. 7, 2019 by

Obliczyliśmy wartość od 0 do 2 dla każdego SNP dla każdej osoby na podstawie sumy prawdopodobieństw tylnych dla allelu zwiększającego wysokość i pomnożonego przez wielkość efektu obserwowaną dla wysokości. Następnie

Trimetoprim-Sulfametoksazol w porównaniu z placebo w niepowikłanym ropniu skóry ad 5

wrz. 5, 2019 by

Z 1265 włączonych pacjentów 1247 (98,6%) losowo przydzielono do trimetoprimu-sulfametoksazolu lub placebo i otrzymało co najmniej jedną dawkę; 1057 uczestników (83,6%) zakwalifikowało się do populacji z protokołem (ryc. 1). Spośród