Genetyczne determinanty odpowiedzi na klopidogrel i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad

Maj. 30, 2018 by

Te metabolity nieodwracalnie antagonizują receptor difosforanu adenozyny (ADP) (kodowany przez gen P2RY12), który z kolei inaktywuje receptor fibrynogenu (receptor glikoproteiny [GP] IIb / IIIa kodowany przez gen ITGB3) zaangażowany w

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci ad 5

Maj. 30, 2018 by

W analizach per-protokołów cenzurowaliśmy dane w momencie przerwania badania leku. Modele zostały wybrane przy użyciu metody krokowej i Kryterium informacyjnego Akaike. Liczba potrzebna do wyleczenia lub uszkodzenia została ustalona na

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci czesc 4

Maj. 30, 2018 by

Dla każdego źródła informacji (comiesięczny kontakt, dziennik, licznik dawek i kwestionariusze) do analizy włączono tylko infekcje górnych dróg oddechowych, dla których dostępne były pełne dane. Środki bezpieczeństwa obejmowały zmianę w

Polimorfizmy cytochromu P-450 i odpowiedź na klopidogrel cd

Maj. 30, 2018 by

Łącznie 54 allele, zawierające znane główne funkcjonalne warianty, zostały określone przy użyciu potwierdzonych klinicznie testów dla CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, CYP3A5, CYP3A4 i CYP1A2 (Tabela 3 w Dodatkowym dodatku). Warto zauważyć,