Posted by on 19 września 2018

Synchroniczna czynność pęcherzyka żółciowego i zwieraczy ma związek z kolejnością stanów pobudzenia i spokoju nerwu błędnego i współczulnego. Wzmożeniu napięcia nerwu błędnego odpowiada zmniejszenie napięcia nerwu współczulnego i na odwrót. Jeżeli ta synchroniczna czynność pęcherzyka i zwieraczy, regulowana przez układ wegetatywny, zostanie zakłócona, to powstają czynnościowe zaburzenia w układzie żółciowym, zwane zaburzeniami ruchowymi, czyli dyskinezami pęcherzyka i dróg żółciowych. Stan taki spostrzega się między innymi nieraz po operacyjnym usunięciu pęcherzyka. Jak widać, pęcherzyk odgrywa w ustroju czynną rolę, polegającą na zgęszczaniu żółci i na regulowaniu jej ruchu w przewodach żółciowych. Zdobycze dotyczące ruchowej czynności pęcherzyka wykorzystuje klinika w celach rozpoznawczych) leczniczych. Mianowicie badając pęcherzyk żółciowy radiologicznie przed podaniem śniadania Boydena po nim albo przed wstrzyknięciem wyciągu z tylnego płata przysadki i po nim klinika stwarza sobie sąd o kurczliwości pęcherzyka. Wlewając zaś do dwunastnicy 25-30 ml 25 ml 330/0 roztworu siarczanu magnezowego, 20-30 ml 100/0 peptonu Wittego lub 30 ml oliwy uzyskuje klinika możność oceny chłonnej czynności pęcherzyka oraz rozpoznania jego stanów chorobowych. Na naszych wiadomościach o ruchowej czynności pęcherzyka opiera się także leczenie niektórych jego chorób przepłukiwaniami dwunastnicy. C. CZYNNIKI PRZYCZYNOWE W wątrobie i w układzie żółciowym mogą powstawać zmiany chorobowe pierwotne oraz zastępowe, towarzyszące chorobom innych narządów. Z przyczyn wywołujących choroby wątroby i układu żółciowego na pierwszym miejscu należy postawić ostre i przewlekłych zakażenia oraz zatrucia i samozatrucia. Z ostrych chorób zakaźnych zmiany chorobowe w wątrobie i drogach żółciowych stwierdza się w durze brzusznym, osutkowym i powrotnym, w durze rzekomym, w posocznicy i in., a z zakażeń przewlekłych – w zakażeniu kiłowym, w zimnicy i gruźlicy, zwłaszcza przewlekłej ropiejącej, w przewlekłym ropnym zapaleniu migdałków podniebiennych i zakażeniu ustnym (infectio stomatogenes soralis). [więcej w: zostań dawcą szpiku kostnego, nfz białystok sanatorium, forskolina skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: forskolina skutki uboczne nfz białystok sanatorium zostań dawcą szpiku kostnego

Posted by on 19 września 2018

Synchroniczna czynność pęcherzyka żółciowego i zwieraczy ma związek z kolejnością stanów pobudzenia i spokoju nerwu błędnego i współczulnego. Wzmożeniu napięcia nerwu błędnego odpowiada zmniejszenie napięcia nerwu współczulnego i na odwrót. Jeżeli ta synchroniczna czynność pęcherzyka i zwieraczy, regulowana przez układ wegetatywny, zostanie zakłócona, to powstają czynnościowe zaburzenia w układzie żółciowym, zwane zaburzeniami ruchowymi, czyli dyskinezami pęcherzyka i dróg żółciowych. Stan taki spostrzega się między innymi nieraz po operacyjnym usunięciu pęcherzyka. Jak widać, pęcherzyk odgrywa w ustroju czynną rolę, polegającą na zgęszczaniu żółci i na regulowaniu jej ruchu w przewodach żółciowych. Zdobycze dotyczące ruchowej czynności pęcherzyka wykorzystuje klinika w celach rozpoznawczych) leczniczych. Mianowicie badając pęcherzyk żółciowy radiologicznie przed podaniem śniadania Boydena po nim albo przed wstrzyknięciem wyciągu z tylnego płata przysadki i po nim klinika stwarza sobie sąd o kurczliwości pęcherzyka. Wlewając zaś do dwunastnicy 25-30 ml 25 ml 330/0 roztworu siarczanu magnezowego, 20-30 ml 100/0 peptonu Wittego lub 30 ml oliwy uzyskuje klinika możność oceny chłonnej czynności pęcherzyka oraz rozpoznania jego stanów chorobowych. Na naszych wiadomościach o ruchowej czynności pęcherzyka opiera się także leczenie niektórych jego chorób przepłukiwaniami dwunastnicy. C. CZYNNIKI PRZYCZYNOWE W wątrobie i w układzie żółciowym mogą powstawać zmiany chorobowe pierwotne oraz zastępowe, towarzyszące chorobom innych narządów. Z przyczyn wywołujących choroby wątroby i układu żółciowego na pierwszym miejscu należy postawić ostre i przewlekłych zakażenia oraz zatrucia i samozatrucia. Z ostrych chorób zakaźnych zmiany chorobowe w wątrobie i drogach żółciowych stwierdza się w durze brzusznym, osutkowym i powrotnym, w durze rzekomym, w posocznicy i in., a z zakażeń przewlekłych – w zakażeniu kiłowym, w zimnicy i gruźlicy, zwłaszcza przewlekłej ropiejącej, w przewlekłym ropnym zapaleniu migdałków podniebiennych i zakażeniu ustnym (infectio stomatogenes soralis). [więcej w: zostań dawcą szpiku kostnego, nfz białystok sanatorium, forskolina skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: forskolina skutki uboczne nfz białystok sanatorium zostań dawcą szpiku kostnego