Posted by on 18 września 2018

Powstawanie takich objawów przypisuje się zazwyczaj żółcicy (cholaemia), która polega na zatruciu ustroju kwasami żółciowymi. Teoria ta nie jest należycie udowodniona. Istotnie, wyżej przytoczone ciężkie objawy nerwowo-psychiczne zdarzają się także w chorobach wątroby przebiegających bez zatrzymywania kwasów żółciowych w ustroju. Prócz tego nagromadzenie się w ustroju kwasów żółciowych wywołuje inny obraz chorobowy. Z takim znacznym zwiększeniem kwasów żółciowych w krwinkach czerwonych i tkankach spotykamy się, gdy nastąpi wylew żółci do wolnej jamy otrzewnej w przypadkach samorodnego pęknięcia pęcherzyka żółciowego, wspólnego przewodu żółciowego lub głównych przewodów wątrobowych. Powstaje wtenczas bardzo burzliwy obraz chorobowy, cechujący się narastającą utratą przytomności, czasem także drgawkami, bez żółtaczki śmierć następuje szybko. W innych przypadkach wysuwa się na pierwszy plan gromadzenie się płynu w jami e otrzewnej i prędko postępujący upadek sił, bez żółtaczki. W obu przypadkach zatem nie ma żółtaczki, zależnie od tego, że wessana bilirubina dochodząc przez żyłę wrotną do wątroby zostaje przez nią wydzielona do dróg żółciowych, natomiast kwasy żółciowe, wydzielane powolniej przez komórki wątrobowe, gromadzą się w ustroju i zatruwają go. W przeciwieństwie do tego obrazu chorobowego, zależnego od żółcicy stan psychiczno-nerwowy, który spostrzega się w chorobach wątroby, jest inny. Raczej należy przypuszczać, że cechujące go zaburzenia psychiczno nerwowe zależą od zatrucia ustroju wywołanego ustaniem czynności wątroby oraz wsysaniem wytworów rozpadu miąższu wątroby. Toteż dla zaznaczenia zależności omawianego obrazu raczej od niewydolności wątroby niż od żółcicy nadaje się mu obecnie miano: nieczynność wątroby (hepatargia), zatrucie wątrobowe (intoxic tio heoatoqenes] lub ostra niewydolność wątroby (insufficientia hepati.s acuta). Być może zresztą odgrywają tutaj rolę także równoczesne zmiany w innych narządach czynnościowo związanych z wątrobą (śledziona, szpik), a także w nerkach. [podobne: nfz białystok sanatorium, rehabilitacja, zostań dawcą szpiku kostnego ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz białystok sanatorium rehabilitacja zostań dawcą szpiku kostnego

Posted by on 18 września 2018

Powstawanie takich objawów przypisuje się zazwyczaj żółcicy (cholaemia), która polega na zatruciu ustroju kwasami żółciowymi. Teoria ta nie jest należycie udowodniona. Istotnie, wyżej przytoczone ciężkie objawy nerwowo-psychiczne zdarzają się także w chorobach wątroby przebiegających bez zatrzymywania kwasów żółciowych w ustroju. Prócz tego nagromadzenie się w ustroju kwasów żółciowych wywołuje inny obraz chorobowy. Z takim znacznym zwiększeniem kwasów żółciowych w krwinkach czerwonych i tkankach spotykamy się, gdy nastąpi wylew żółci do wolnej jamy otrzewnej w przypadkach samorodnego pęknięcia pęcherzyka żółciowego, wspólnego przewodu żółciowego lub głównych przewodów wątrobowych. Powstaje wtenczas bardzo burzliwy obraz chorobowy, cechujący się narastającą utratą przytomności, czasem także drgawkami, bez żółtaczki śmierć następuje szybko. W innych przypadkach wysuwa się na pierwszy plan gromadzenie się płynu w jami e otrzewnej i prędko postępujący upadek sił, bez żółtaczki. W obu przypadkach zatem nie ma żółtaczki, zależnie od tego, że wessana bilirubina dochodząc przez żyłę wrotną do wątroby zostaje przez nią wydzielona do dróg żółciowych, natomiast kwasy żółciowe, wydzielane powolniej przez komórki wątrobowe, gromadzą się w ustroju i zatruwają go. W przeciwieństwie do tego obrazu chorobowego, zależnego od żółcicy stan psychiczno-nerwowy, który spostrzega się w chorobach wątroby, jest inny. Raczej należy przypuszczać, że cechujące go zaburzenia psychiczno nerwowe zależą od zatrucia ustroju wywołanego ustaniem czynności wątroby oraz wsysaniem wytworów rozpadu miąższu wątroby. Toteż dla zaznaczenia zależności omawianego obrazu raczej od niewydolności wątroby niż od żółcicy nadaje się mu obecnie miano: nieczynność wątroby (hepatargia), zatrucie wątrobowe (intoxic tio heoatoqenes] lub ostra niewydolność wątroby (insufficientia hepati.s acuta). Być może zresztą odgrywają tutaj rolę także równoczesne zmiany w innych narządach czynnościowo związanych z wątrobą (śledziona, szpik), a także w nerkach. [podobne: nfz białystok sanatorium, rehabilitacja, zostań dawcą szpiku kostnego ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz białystok sanatorium rehabilitacja zostań dawcą szpiku kostnego