Posted by on 19 września 2018

U zwierząt wątroba ma dużą zdolność do szybkiego odrastania (regeneratio) nawet po usunięciu 2/3 tego narządu. Wycięcie śledziony oraz tarczycy sprzyjają wybitnie odrastaniu się wątroby, natomiast poprzednie podwiązanie przewodu żółciowego oraz wytworzenie przetoki Ecka, odprowadzającej krew z żyły wrotnej do dolnej żyły głównej, mogą zniweczyć tę zdolność. Nie spostrzega się odrostu wątroby także w doświadczalnej jej marskości. W patologii ludzkiej w chorobach wątroby przebiegających z uszkodzeniem jej komórek można spostrzegać obok niszczenia miąższu i rozwoju tkanki łącznej także zmiany odrodcze naprawiające. Mogą one być tak znaczne, że badanie histopatologiczne może nie wykryć nawet zmian, pomimo to że chory przebył ciężkie uszkodzenie wątroby w postaci np. ostrego jej zaniku. II. ROLA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Wytwarzająca się w wątrobie żółć spływa przez przewody żółciowe do wspólnego przewodu żółciowego i w okresie między trawiennym gromadzi się w nim oraz w pęcherzyku żółciowym, przejście jej bowiem do dwunastnicy jest uniemożliwione przez zwieracz brodawki dwunastnicy. Zbierająca się w pęcherzyku żółć ulega zmianom fizycznym, fizyko-chemicznym i chemicznym. Zalezą- one od chłonnej właściwości błony śluzowej pęcherzyka, polegającej na, wsysaniu przede wszystkim wody i soli nieorganicznych (chlorku sodowego i dwuwęglanów). Wskutek tego żółć zgęszcza się, nieraz nawet 10-krotnie, i staje się znacznie ciemniejsza niż żółć wątrobowa. Przez zgęszczenie żółci pęcherzyk zwiększa jej działanie trawienne w dwunastnicy. W chorobach pęcherzyka żółciowego zwiększa się w żółci ilość chlorku sodowego, dwuwęglanów, cholesterolu i wody, natomiast zmniejsza się ilość kwasów żółciowych i bilirubiny. Wskutek tego stosunek so le żółciowe cholesterol obniża się. Okoliczność ta może odgrywać pewną rolę w tworzeniu się kamieni żółciowych. [więcej w: rehabilitacja sensoryczna, rehabilitacja, trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem ]

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja rehabilitacja sensoryczna trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem

Posted by on 19 września 2018

U zwierząt wątroba ma dużą zdolność do szybkiego odrastania (regeneratio) nawet po usunięciu 2/3 tego narządu. Wycięcie śledziony oraz tarczycy sprzyjają wybitnie odrastaniu się wątroby, natomiast poprzednie podwiązanie przewodu żółciowego oraz wytworzenie przetoki Ecka, odprowadzającej krew z żyły wrotnej do dolnej żyły głównej, mogą zniweczyć tę zdolność. Nie spostrzega się odrostu wątroby także w doświadczalnej jej marskości. W patologii ludzkiej w chorobach wątroby przebiegających z uszkodzeniem jej komórek można spostrzegać obok niszczenia miąższu i rozwoju tkanki łącznej także zmiany odrodcze naprawiające. Mogą one być tak znaczne, że badanie histopatologiczne może nie wykryć nawet zmian, pomimo to że chory przebył ciężkie uszkodzenie wątroby w postaci np. ostrego jej zaniku. II. ROLA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Wytwarzająca się w wątrobie żółć spływa przez przewody żółciowe do wspólnego przewodu żółciowego i w okresie między trawiennym gromadzi się w nim oraz w pęcherzyku żółciowym, przejście jej bowiem do dwunastnicy jest uniemożliwione przez zwieracz brodawki dwunastnicy. Zbierająca się w pęcherzyku żółć ulega zmianom fizycznym, fizyko-chemicznym i chemicznym. Zalezą- one od chłonnej właściwości błony śluzowej pęcherzyka, polegającej na, wsysaniu przede wszystkim wody i soli nieorganicznych (chlorku sodowego i dwuwęglanów). Wskutek tego żółć zgęszcza się, nieraz nawet 10-krotnie, i staje się znacznie ciemniejsza niż żółć wątrobowa. Przez zgęszczenie żółci pęcherzyk zwiększa jej działanie trawienne w dwunastnicy. W chorobach pęcherzyka żółciowego zwiększa się w żółci ilość chlorku sodowego, dwuwęglanów, cholesterolu i wody, natomiast zmniejsza się ilość kwasów żółciowych i bilirubiny. Wskutek tego stosunek so le żółciowe cholesterol obniża się. Okoliczność ta może odgrywać pewną rolę w tworzeniu się kamieni żółciowych. [więcej w: rehabilitacja sensoryczna, rehabilitacja, trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem ]

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja rehabilitacja sensoryczna trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem