Doustne prednizolon dla dzieci w wieku przedszkolnym z ostrym świszczącym oddechem ad 7

Maj. 30, 2018 by

Nie stwierdzono istotnego wpływu prednizolonu na wyniki długoterminowe, co oceniono po rodzicach po wypisaniu ze szpitala, chociaż wyniki te były ograniczone przez brak walidacji ocen objawowych ocenianych przez rodziców względem

Doustne prednizolon dla dzieci w wieku przedszkolnym z ostrym świszczącym oddechem ad 6

Maj. 30, 2018 by

W analizie post hoc nie znaleźliśmy dowodów na znaczący efekt zróżnicowanego traktowania w odniesieniu do czasu do faktycznego rozładowania stratyfikowanego zgodnie z wynikiem PRAM lub wiekiem (tabela 2 w dodatkowym

Doustne prednizolon dla dzieci w wieku przedszkolnym z ostrym świszczącym oddechem ad 5

Maj. 30, 2018 by

Przeprowadzono dwie analizy podgrup post hoc, stratyfikowane zgodnie z wynikiem PRAM i wiekiem. Dla każdej analizy podgrupy oceniano heterogeniczność, dodając termin interakcji z leczeniem do modelu. Wyniki PRAM po 12

Doustne prednizolon dla dzieci w wieku przedszkolnym z ostrym świszczącym oddechem czesc 4

Maj. 30, 2018 by

Po wypisaniu ze szpitala rodzice lub opiekunowie otrzymali pozostałe kapsułki, aby ukończyć kurs i zostali pouczeni o ich stosowaniu. Mierniki rezultatu Pierwszorzędnym rezultatem był czas hospitalizacji, który podzielono na dwa