Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci czesc 4

Cze. 4, 2019 by

Dla każdego źródła informacji (comiesięczny kontakt, dziennik, licznik dawek i kwestionariusze) do analizy włączono tylko infekcje górnych dróg oddechowych, dla których dostępne były pełne dane. Środki bezpieczeństwa obejmowały zmianę w

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci cd

Cze. 4, 2019 by

Zawartość mineralną kości lędźwiowej (L2 do L4) (w gramach) i gęstość mineralną kości (w gramach na centymetr kwadratowy) ustalono w punkcie wyjściowym i na końcu okresu badania (lub podczas ostatniej

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci ad

Cze. 4, 2019 by

Leczenie podtrzymujące nie było bardziej skuteczne niż placebo, 19-21, ale prewencyjna terapia wysokimi dawkami wydawała się obiecująca, ze statystycznie nieistotnym, ale klinicznie ważnym 20% 22 do 50% 23,24 zmniejszeniem użycia

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci

Cze. 4, 2019 by

Chociaż świszczący oddech wywołany wirusem jest powszechny u dzieci w wieku przedszkolnym, optymalne postępowanie pozostaje nieuchwytne. Zbadaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo leczenia zapobiegawczego za pomocą dużych dawek flutykazonu w zmniejszaniu nasilenia

Genetyczne determinanty odpowiedzi na klopidogrel i zdarzenia sercowo-naczyniowe

Cze. 3, 2019 by

Farmakogenetyczne determinanty odpowiedzi pacjentów na klopidogrel przyczyniają się do zmienności biologicznej aktywności przeciwpłytkowej leku. Wpływ tych determinantów na wyniki kliniczne po ostrym zawale mięśnia sercowego jest nieznany. Metody Kolejno zarejestrowaliśmy

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci ad 9

Cze. 3, 2019 by

Po pierwsze, staraliśmy się zapisać jednorodną grupę dzieci w wieku przedszkolnym z fenotypem świszczącego oddechu wywołanego wirusem. Siedemdziesiąt sześć procent dzieci miało prawidłowy poziom IgE w surowicy, odsetek podobny do

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci ad 8

Cze. 3, 2019 by

Rozkład niepożądanych zdarzeń niepożądanych był podobny między grupami (Tabela E3 w Dodatku Uzupełniającym). Dyskusja W tej próbie opartej na dowodach koncepcyjnych, flutykazon w dużych dawkach, podawany z wyprzedzeniem na początku

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci ad 7

Cze. 3, 2019 by

Negatywny wpływ na życie rodziców, zgłoszony jako ogólna ocena lub jako wynik jakości życia, był mniejszy w przypadku stosowania flutykazonu niż w przypadku placebo (średnia ogólna ocena, 3 vs. 3,5,

Zapobiegawcze stosowanie flutikazonu o dużej dawce w przypadku świszczącego oddechu u małych dzieci ad 6

Cze. 3, 2019 by

W sumie 129 dzieci losowo przydzielono do grupy badanej – 62 do grupy flutykazonu i 67 do grupy placebo. Badany lek został przedwcześnie przerwany u 35 dzieci (12 w grupie

Genetyczne determinanty odpowiedzi na klopidogrel i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad 6

Cze. 2, 2019 by

Uwzględnienie obecności CYP2C19 * 17 lub jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej lub blokerów kanału wapniowego nie miało znaczącego wpływu na te zagrożenia. Nie stwierdzono istotnej interakcji między allelem wariantu ABCB1