Posted by on 23 lipca 2018


Gruźlica narządów płciowych 1. Rozpoznanie wskazania operacyjne W przeciwieństwie do gruźlicy dróg moczowych, ustalenie początku choroby oraz miejsca rozwoju sprawy gruźliczej w narządach płciowych jest wręcz niemożliwe. Stąd wniosek, że wczesne rozpoznanie czy wyłączenie ogniska choroby, możliwe w gruźlicy dróg moczowych, jest utrudnione w sprawach gruźliczych narządów płciowych; nic dziwnego zatem, że rokowanie w gruźlicy narządu płciowego jest znacznie gorsze. U mężczyzn gruźlica najądrza jest pierwszym ogniskiem dającym się rozpoznać klinicznie; jednak ognisko to jest najczęściej ogniskiem wtórnym, a pierwotna sprawa swoista znajduje się w gruczole krokowym lub w pęcherzykach nasiennych. [podobne: rehabilitacja, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, dygestorium ]

Powiązane tematy z artykułem: dygestorium rehabilitacja wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Posted by on 23 lipca 2018


Gruźlica narządów płciowych 1. Rozpoznanie wskazania operacyjne W przeciwieństwie do gruźlicy dróg moczowych, ustalenie początku choroby oraz miejsca rozwoju sprawy gruźliczej w narządach płciowych jest wręcz niemożliwe. Stąd wniosek, że wczesne rozpoznanie czy wyłączenie ogniska choroby, możliwe w gruźlicy dróg moczowych, jest utrudnione w sprawach gruźliczych narządów płciowych; nic dziwnego zatem, że rokowanie w gruźlicy narządu płciowego jest znacznie gorsze. U mężczyzn gruźlica najądrza jest pierwszym ogniskiem dającym się rozpoznać klinicznie; jednak ognisko to jest najczęściej ogniskiem wtórnym, a pierwotna sprawa swoista znajduje się w gruczole krokowym lub w pęcherzykach nasiennych. [podobne: rehabilitacja, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, dygestorium ]

Powiązane tematy z artykułem: dygestorium rehabilitacja wzorcowanie przyrządów pomiarowych