Posted by on 1 września 2019

Po wypisaniu ze szpitala rodzice lub opiekunowie otrzymali pozostałe kapsułki, aby ukończyć kurs i zostali pouczeni o ich stosowaniu. Mierniki rezultatu
Pierwszorzędnym rezultatem był czas hospitalizacji, który podzielono na dwa okresy – czas od zapisania do czasu faktycznego wypisu ze szpitala oraz czas od momentu rejestracji do czasu, w którym pacjent został uznany za zdolny do wypisu . (podpis dla wypisu) – ponieważ czas rzeczywistego rozładowania może podlegać wpływom czynników nieklinicznych. Drugorzędnymi wynikami były wyniki PRAM po 4, 12 i 24 godzinach (jak oceniano krótko po podaniu wziewnego albuterolu); całkowita dawka wziewnego albuterolu podczas hospitalizacji (przy 2,5 mg leku uważanego za równoważne 10 uruchomieniu inhalatora z odmierzaną dawką); średnia 7-dniowa ocena objawów, oceniana przez rodzica lub opiekuna; średnia liczba uruchomień albuterolu podawanego w domu w okresie 7 dni; czas potrzebny dziecku do powrotu do normy ; oraz hospitalizacja z powodu świszczącego oddechu w ciągu miesiąca po wypisaniu.
Zdarzenia niepożądane
Dzieci były monitorowane pod kątem działań niepożądanych podczas hospitalizacji. Zdarzenia niepożądane po wypisie monitorowano przez telefoniczną obserwację. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, którego członkowie nie byli zaangażowani w rejestrację pacjentów, śledził wszelkie niepożądane zdarzenia.
Analiza statystyczna
Określiliśmy wymaganą moc badania z prospektywnie zebranych danych od 208 dzieci w wieku przedszkolnym, prezentujących się w szpitalach uniwersyteckich w Leicester National Health Service Trust, z rozpoznanym przez lekarza atakiem świszczącego oddechu. Wyliczyliśmy, że 350 w każdej grupie dawałoby moc przekraczającą 80%, aby wykryć różnicę 5 godzin w geometrycznej średniej długości pobytu w szpitalu z dwustronnym poziomem alfa równym 0,05. Wstępna analiza nie została uwzględniona w planie analizy statystycznej. Różnice w ciągłych wynikach między dwiema badanymi grupami oceniano przez uzyskanie średnich różnic z 95% przedziałami ufności z modelu regresji liniowej, w którym ośrodkiem badawczym była zmienna. Średni czas pobytu w szpitalu został zmieniony przed analizą, ponieważ zmienna ta została pozytywnie wypaczona. Efekt leczenia odnosi się zatem do stosunku średnich geometrycznych do pierwotnego wyniku. Ponadto obliczyliśmy różnicę w medianie długości pobytu w szpitalu z 95% przedziałami ufności, które uzyskano za pomocą metody bootstrap. [22] Czas pobytu w szpitalu przedstawiono również graficznie za pomocą szacunków przeżycia Kaplana-Meiera. . W przypadku innych pozytywnie wypaczonych zmiennych, 95% przedziały ufności dla różnic w średnich uzyskano metodą bootstrap. 22 Różnice między zmiennymi kategorycznymi wyrażono jako iloraz szans z 95% przedziałami ufności, uzyskanymi z modelu logistyczno-regresyjnego obejmującego ośrodek badawczy jako zmienna.
Jedyną wcześniejszą analizą podgrupy były dzieci, u których ryzyko astmy atopowej było zwiększone. Podgrupa ta, oparta na wskaźniku klinicznym zwiększonego ryzyka astmy u dzieci w wieku przedszkolnym, opisana przez Castro-Rodrígueza i wsp., 23 została zdefiniowana jako dzieci z historią czterech lub więcej epizodów świszczącego oddechu, u których wystąpił u rodziców astma lub u których rozpoznano astmę. miał zdiagnozowaną przez lekarza egzemę
[więcej w: rostil na żylaki, iwona gawlicka, skórcz garnitury ]

 1. Disco Thunder
  11 stycznia 2019

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 2. Kamila
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: laser frakcyjny warszawa[…]

 3. Ignacy
  15 stycznia 2019

  Medycyna sryna…

 4. Cross Thread
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leki na menopauze[…]

 5. Adrian
  19 stycznia 2019

  Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

 6. Kamila
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu aparatura laboratoryjna[…]

 7. Mad Rascal
  23 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: iwona gawlicka rostil na żylaki skórcz garnitury

Posted by on 1 września 2019

Po wypisaniu ze szpitala rodzice lub opiekunowie otrzymali pozostałe kapsułki, aby ukończyć kurs i zostali pouczeni o ich stosowaniu. Mierniki rezultatu
Pierwszorzędnym rezultatem był czas hospitalizacji, który podzielono na dwa okresy – czas od zapisania do czasu faktycznego wypisu ze szpitala oraz czas od momentu rejestracji do czasu, w którym pacjent został uznany za zdolny do wypisu . (podpis dla wypisu) – ponieważ czas rzeczywistego rozładowania może podlegać wpływom czynników nieklinicznych. Drugorzędnymi wynikami były wyniki PRAM po 4, 12 i 24 godzinach (jak oceniano krótko po podaniu wziewnego albuterolu); całkowita dawka wziewnego albuterolu podczas hospitalizacji (przy 2,5 mg leku uważanego za równoważne 10 uruchomieniu inhalatora z odmierzaną dawką); średnia 7-dniowa ocena objawów, oceniana przez rodzica lub opiekuna; średnia liczba uruchomień albuterolu podawanego w domu w okresie 7 dni; czas potrzebny dziecku do powrotu do normy ; oraz hospitalizacja z powodu świszczącego oddechu w ciągu miesiąca po wypisaniu.
Zdarzenia niepożądane
Dzieci były monitorowane pod kątem działań niepożądanych podczas hospitalizacji. Zdarzenia niepożądane po wypisie monitorowano przez telefoniczną obserwację. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, którego członkowie nie byli zaangażowani w rejestrację pacjentów, śledził wszelkie niepożądane zdarzenia.
Analiza statystyczna
Określiliśmy wymaganą moc badania z prospektywnie zebranych danych od 208 dzieci w wieku przedszkolnym, prezentujących się w szpitalach uniwersyteckich w Leicester National Health Service Trust, z rozpoznanym przez lekarza atakiem świszczącego oddechu. Wyliczyliśmy, że 350 w każdej grupie dawałoby moc przekraczającą 80%, aby wykryć różnicę 5 godzin w geometrycznej średniej długości pobytu w szpitalu z dwustronnym poziomem alfa równym 0,05. Wstępna analiza nie została uwzględniona w planie analizy statystycznej. Różnice w ciągłych wynikach między dwiema badanymi grupami oceniano przez uzyskanie średnich różnic z 95% przedziałami ufności z modelu regresji liniowej, w którym ośrodkiem badawczym była zmienna. Średni czas pobytu w szpitalu został zmieniony przed analizą, ponieważ zmienna ta została pozytywnie wypaczona. Efekt leczenia odnosi się zatem do stosunku średnich geometrycznych do pierwotnego wyniku. Ponadto obliczyliśmy różnicę w medianie długości pobytu w szpitalu z 95% przedziałami ufności, które uzyskano za pomocą metody bootstrap. [22] Czas pobytu w szpitalu przedstawiono również graficznie za pomocą szacunków przeżycia Kaplana-Meiera. . W przypadku innych pozytywnie wypaczonych zmiennych, 95% przedziały ufności dla różnic w średnich uzyskano metodą bootstrap. 22 Różnice między zmiennymi kategorycznymi wyrażono jako iloraz szans z 95% przedziałami ufności, uzyskanymi z modelu logistyczno-regresyjnego obejmującego ośrodek badawczy jako zmienna.
Jedyną wcześniejszą analizą podgrupy były dzieci, u których ryzyko astmy atopowej było zwiększone. Podgrupa ta, oparta na wskaźniku klinicznym zwiększonego ryzyka astmy u dzieci w wieku przedszkolnym, opisana przez Castro-Rodrígueza i wsp., 23 została zdefiniowana jako dzieci z historią czterech lub więcej epizodów świszczącego oddechu, u których wystąpił u rodziców astma lub u których rozpoznano astmę. miał zdiagnozowaną przez lekarza egzemę
[więcej w: rostil na żylaki, iwona gawlicka, skórcz garnitury ]

 1. Disco Thunder
  11 stycznia 2019

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 2. Kamila
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: laser frakcyjny warszawa[…]

 3. Ignacy
  15 stycznia 2019

  Medycyna sryna…

 4. Cross Thread
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leki na menopauze[…]

 5. Adrian
  19 stycznia 2019

  Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

 6. Kamila
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu aparatura laboratoryjna[…]

 7. Mad Rascal
  23 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: iwona gawlicka rostil na żylaki skórcz garnitury