Posted by on 1 września 2019

Ścieżka opiekuńcza szpitali dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których występuje świszczący oddech, polega na rozładowaniu dzieci do domu, jeśli nie mają one lub mają minimalny świszczący oddech podczas osłuchiwania po inhalacji albuterolu, jeśli nasycenie tlenem jest większe niż 92% podczas oddychania otaczającym powietrzem na podstawie pulsoksymetrii, oraz jeśli klinicysta oceni, że dziecko pozostanie stabilne klinicznie w domu, otrzymując w razie potrzeby wziewny albuterol (maksymalnie cztery do sześciu wdechów w 4-godzinnych odstępach przez inhalator z odmierzaną dawką i przekładkę Volumatic). W przypadku dzieci, które pozostają objawowe po podaniu albuterolu, klinicyści kontynuują leczenie w oddziale ratunkowym lub przenoszą pacjenta na oddział obserwacji i oceny krótkoterminowej związany z oddziałem ratunkowym lub oddziałem pediatrycznym. W niektórych przypadkach na wybór miejsca leczenia wpływają czynniki niekliniczne, w tym pora dnia i dostępność łóżek. W tym badaniu polityka leczenia i obserwacji była identyczna we wszystkich ośrodkach badawczych, w tym w oddziale ratunkowym, a monitorowanie zawsze było wykonywane przez personel pielęgniarski z pediatrycznym szkoleniem. Decyzja o zwolnieniu pacjenta ze szpitala opierała się na ocenie lekarzy, biorąc pod uwagę opisane powyżej zmienne kliniczne.
Randomizacja
Zastosowaliśmy podwójnie ślepą próbę randomizacji, która została rozwarstwiona zgodnie z ośrodkiem badawczym. Numery badań były przydzielane sekwencyjnie, a randomizację osiągnięto poprzez generowanie kodów liczbowych w losowych blokach permutowanych o wartości 10. Losowanie i pakowanie placebo i prednizolonu zostały wykonane przez Nova Laboratories. Placebo i prednizolon zapakowano w identyczne kapsułki zawierające identyczną objętość laktozy w identycznych pojemnikach oznaczonych jedynie numerem pacjenta. Pracownicy nie zdawali sobie sprawy z zadań w grupie badawczej. Kody randomizacji były blokowane w dziale apteki szpitalnej do momentu zakończenia wprowadzania wszystkich danych. Randomizacja dotyczyła dzieci, które uznano za kwalifikujące się i których rodzice zgodzili się na ich udział.
Interwencja badań
Podczas podawania badanych leków pielęgniarka otworzyła białą kapsułkę zawierającą prednizolon lub placebo i zmieszała biały proszek z 10 ml silnie aromatyzowanego napoju (zazwyczaj o smaku czarnej porzeczki). Dawka doustnego prednizolonu była zgodna z wytycznymi Brytyjskiego Towarzystwa Klatki Piersiowej, 12, który zaleca 10 mg doustnego prednizolonu raz dziennie przez 5 dni dla dzieci w wieku 24 miesięcy lub młodszych i 20 mg raz dziennie przez 5 dni dla dzieci powyżej 24 miesiące. Leczenie w szpitalu pozostawiono w gestii lekarza prowadzącego, który również mógł zatrzymać badany lek i rozpocząć ostateczny kurs kortykosteroidów. Leczenie było zgodne z wytycznymi British Thoracic Society12: w razie potrzeby wziewnym albuterolem i tlenem dostarczanym przez maskę twarzową, jeśli dziecko miało hipoksemię podczas oddychania otaczającym powietrzem.
Czas zwolnienia został zarejestrowany przez personel administracyjny jako część normalnej dokumentacji szpitalnej. W szpitalu rodzice otrzymali kartę dzienniczkową do zgłaszania objawów ze strony układu oddechowego po wypisaniu ze szpitala 18 (patrz rozdział Metody w Dodatku uzupełniającym)
[więcej w: mordownik, podimed szczecinek, skórcz garnitury ]

 1. Breadmaker
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kurs wizażu[…]

 2. Liquid Science
  15 stycznia 2019

  Profilakyka wlasnie ! 

 3. Victoria
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: optyk poznań[…]

 4. Bartłomiej
  19 stycznia 2019

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

 5. Oliwia
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Odszkodowanie zdrowotne[…]

 6. Night Train
  23 stycznia 2019

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

Powiązane tematy z artykułem: mordownik podimed szczecinek skórcz garnitury

Posted by on 1 września 2019

Ścieżka opiekuńcza szpitali dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których występuje świszczący oddech, polega na rozładowaniu dzieci do domu, jeśli nie mają one lub mają minimalny świszczący oddech podczas osłuchiwania po inhalacji albuterolu, jeśli nasycenie tlenem jest większe niż 92% podczas oddychania otaczającym powietrzem na podstawie pulsoksymetrii, oraz jeśli klinicysta oceni, że dziecko pozostanie stabilne klinicznie w domu, otrzymując w razie potrzeby wziewny albuterol (maksymalnie cztery do sześciu wdechów w 4-godzinnych odstępach przez inhalator z odmierzaną dawką i przekładkę Volumatic). W przypadku dzieci, które pozostają objawowe po podaniu albuterolu, klinicyści kontynuują leczenie w oddziale ratunkowym lub przenoszą pacjenta na oddział obserwacji i oceny krótkoterminowej związany z oddziałem ratunkowym lub oddziałem pediatrycznym. W niektórych przypadkach na wybór miejsca leczenia wpływają czynniki niekliniczne, w tym pora dnia i dostępność łóżek. W tym badaniu polityka leczenia i obserwacji była identyczna we wszystkich ośrodkach badawczych, w tym w oddziale ratunkowym, a monitorowanie zawsze było wykonywane przez personel pielęgniarski z pediatrycznym szkoleniem. Decyzja o zwolnieniu pacjenta ze szpitala opierała się na ocenie lekarzy, biorąc pod uwagę opisane powyżej zmienne kliniczne.
Randomizacja
Zastosowaliśmy podwójnie ślepą próbę randomizacji, która została rozwarstwiona zgodnie z ośrodkiem badawczym. Numery badań były przydzielane sekwencyjnie, a randomizację osiągnięto poprzez generowanie kodów liczbowych w losowych blokach permutowanych o wartości 10. Losowanie i pakowanie placebo i prednizolonu zostały wykonane przez Nova Laboratories. Placebo i prednizolon zapakowano w identyczne kapsułki zawierające identyczną objętość laktozy w identycznych pojemnikach oznaczonych jedynie numerem pacjenta. Pracownicy nie zdawali sobie sprawy z zadań w grupie badawczej. Kody randomizacji były blokowane w dziale apteki szpitalnej do momentu zakończenia wprowadzania wszystkich danych. Randomizacja dotyczyła dzieci, które uznano za kwalifikujące się i których rodzice zgodzili się na ich udział.
Interwencja badań
Podczas podawania badanych leków pielęgniarka otworzyła białą kapsułkę zawierającą prednizolon lub placebo i zmieszała biały proszek z 10 ml silnie aromatyzowanego napoju (zazwyczaj o smaku czarnej porzeczki). Dawka doustnego prednizolonu była zgodna z wytycznymi Brytyjskiego Towarzystwa Klatki Piersiowej, 12, który zaleca 10 mg doustnego prednizolonu raz dziennie przez 5 dni dla dzieci w wieku 24 miesięcy lub młodszych i 20 mg raz dziennie przez 5 dni dla dzieci powyżej 24 miesiące. Leczenie w szpitalu pozostawiono w gestii lekarza prowadzącego, który również mógł zatrzymać badany lek i rozpocząć ostateczny kurs kortykosteroidów. Leczenie było zgodne z wytycznymi British Thoracic Society12: w razie potrzeby wziewnym albuterolem i tlenem dostarczanym przez maskę twarzową, jeśli dziecko miało hipoksemię podczas oddychania otaczającym powietrzem.
Czas zwolnienia został zarejestrowany przez personel administracyjny jako część normalnej dokumentacji szpitalnej. W szpitalu rodzice otrzymali kartę dzienniczkową do zgłaszania objawów ze strony układu oddechowego po wypisaniu ze szpitala 18 (patrz rozdział Metody w Dodatku uzupełniającym)
[więcej w: mordownik, podimed szczecinek, skórcz garnitury ]

 1. Breadmaker
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kurs wizażu[…]

 2. Liquid Science
  15 stycznia 2019

  Profilakyka wlasnie ! 

 3. Victoria
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: optyk poznań[…]

 4. Bartłomiej
  19 stycznia 2019

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

 5. Oliwia
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Odszkodowanie zdrowotne[…]

 6. Night Train
  23 stycznia 2019

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

Powiązane tematy z artykułem: mordownik podimed szczecinek skórcz garnitury