Posted by on 20 września 2018

Doniosłą czynnością wątroby jest wytwarzanie protrombiny, zwanej także trombogenem. U pośledzenie tej czynności może zależeć od niedostatecznej ilości w krwi witaminy K lub od znacznego uszkodzenia komórek wątrobowych. W obu przypadkach zaburzenie protrombino twórczej czynności wątroby wiedzie do obniżenia krzepliwości krwi z następową krwotocznością. Taką krwotoczność, zależną od znacznego spadku poziomu witaminy K w krwi, spostrzega się w chorobach przebiegających z długotrwałą żółtaczką mechaniczną, czy też z zaburzeniem wsysania tłuszczów w jelitach (sprue, coeliakia). Krwotoczność może być tak znaczna, że może zagrażać życiu chorego, zwłaszcza podczas zabiegu operacyjnego i po nim, jeżeli nie zwalczy się jej przez uprzednie wprowadzenie do ustroju witaminy K. Krwotoczność, zależną od uszkodzenia komórek wątrobowych, spostrzega się w ciężkich chorobach wątroby, w jej marskości, w ostrym zaniku, zatruciu fosforem i w ogóle w chorobach przebiegających z ciężką żółtaczką miąższową. W tych chorobach leczenie witaminą K zupełnie nie wpływa na krwotoczność. Dużą role odgrywa wątroba także w krążeniu chlorków w ustroju. Wyjaśnił to Kazimierz Rzętkowski. Mianowicie chlorki po przejściu z żołądka do jelit wsysają się tutaj prawie całkowicie i dotarłszy do wątroby zostają wydalone z żółcią. W ten sposób wątroba nie dopuszcza do nagromadzenia się w ogólnym krążeniu nadmiernej ilości chlorków i zabezpiecza od nich komórki ustrojowe. Jest to zatem czynność wątroby analogiczna do jej czynności glikogenotwórczej, która nie dopuszcza do przecukrzenia krwi, z tą jednak różnicą, że komórki wątrobowe zatrzymują cukier w postaci glikogenu, chloru zaś, jako krystaloidu, nie są w stanie zatrzymać w większej ilości i dlatego nadmiar wydzielają z żółcią. Nie jest to zwykłe przesączanie chlorków z krwi do żółci, zgodnie z mechanicznymi teor iami osmozy i wyrównywania stężenia drobinowego po obu stronach błony zwierzęcej, lecz jest to sprawa czynna, zjawisko biochemiczne, odsetkowa bowiem zawartość chlorków w żółci jest większa niż w osoczu krwi. [więcej w: lekarz rodzinny słowackiego, przełyk barretta dieta, enel med wrocław cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: enel med wrocław cennik lekarz rodzinny słowackiego przełyk barretta dieta

Posted by on 20 września 2018

Doniosłą czynnością wątroby jest wytwarzanie protrombiny, zwanej także trombogenem. U pośledzenie tej czynności może zależeć od niedostatecznej ilości w krwi witaminy K lub od znacznego uszkodzenia komórek wątrobowych. W obu przypadkach zaburzenie protrombino twórczej czynności wątroby wiedzie do obniżenia krzepliwości krwi z następową krwotocznością. Taką krwotoczność, zależną od znacznego spadku poziomu witaminy K w krwi, spostrzega się w chorobach przebiegających z długotrwałą żółtaczką mechaniczną, czy też z zaburzeniem wsysania tłuszczów w jelitach (sprue, coeliakia). Krwotoczność może być tak znaczna, że może zagrażać życiu chorego, zwłaszcza podczas zabiegu operacyjnego i po nim, jeżeli nie zwalczy się jej przez uprzednie wprowadzenie do ustroju witaminy K. Krwotoczność, zależną od uszkodzenia komórek wątrobowych, spostrzega się w ciężkich chorobach wątroby, w jej marskości, w ostrym zaniku, zatruciu fosforem i w ogóle w chorobach przebiegających z ciężką żółtaczką miąższową. W tych chorobach leczenie witaminą K zupełnie nie wpływa na krwotoczność. Dużą role odgrywa wątroba także w krążeniu chlorków w ustroju. Wyjaśnił to Kazimierz Rzętkowski. Mianowicie chlorki po przejściu z żołądka do jelit wsysają się tutaj prawie całkowicie i dotarłszy do wątroby zostają wydalone z żółcią. W ten sposób wątroba nie dopuszcza do nagromadzenia się w ogólnym krążeniu nadmiernej ilości chlorków i zabezpiecza od nich komórki ustrojowe. Jest to zatem czynność wątroby analogiczna do jej czynności glikogenotwórczej, która nie dopuszcza do przecukrzenia krwi, z tą jednak różnicą, że komórki wątrobowe zatrzymują cukier w postaci glikogenu, chloru zaś, jako krystaloidu, nie są w stanie zatrzymać w większej ilości i dlatego nadmiar wydzielają z żółcią. Nie jest to zwykłe przesączanie chlorków z krwi do żółci, zgodnie z mechanicznymi teor iami osmozy i wyrównywania stężenia drobinowego po obu stronach błony zwierzęcej, lecz jest to sprawa czynna, zjawisko biochemiczne, odsetkowa bowiem zawartość chlorków w żółci jest większa niż w osoczu krwi. [więcej w: lekarz rodzinny słowackiego, przełyk barretta dieta, enel med wrocław cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: enel med wrocław cennik lekarz rodzinny słowackiego przełyk barretta dieta