Posted by on 17 maja 2019

Częściowa ochrona krzyżowa przeciwko nieszczepionym typom HPV została zgłoszona dla obu licencjonowanych szczepionek, chociaż kliniczne znaczenie częściowej ochrony krzyżowej pozostaje niepewne. 9-walentna szczepionkowa szczepionka przeciw wirusowi HPV (9vHPV) odpowiada na cztery typy HPV (6, 11, 16, 18), które są w czterowalentnej szczepionce przeciw HPV plus pięć dodatkowych typów onkogennych (31, 33, 45, 52 i 58). Szczepionka 9vHPV oferuje możliwość zwiększenia ogólnej profilaktyki raka szyjki macicy z około 70% do około 90% .2,39,40 Poniżej przedstawiamy wyniki badania skuteczności i immunogenności szczepionki 9vHPV. Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowane, międzynarodowe, wieloośrodkowe, podwójnie ślepe badanie dotyczące immunogenności, skuteczności i profilu działań niepożądanych szczepionki 9vHPV u kobiet w wieku od 16 do 26 lat. Badanie zostało oparte na adaptacyjnym modelu fazy 2-3 (patrz Dodatek d odatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Początkowa grupa 1242 kobiet została losowo przydzielona do otrzymania jednej z trzech dawek szczepionki 9vHPV lub kontroli szczepionki qHPV. Większa grupa 13,598 kobiet została następnie losowo przydzielona do otrzymania szczepionki 9vHPV w dawce wybranej na podstawie wyników w grupie początkowej lub kontroli szczepionki qHPV. Badanie skuteczności obejmowało te 13,598 kobiet wraz z 307 kobietami z grupy początkowej wyznaczonymi do otrzymywania szczepionki 9vHPV w wybranej dawce i 310 kobiet w grupie początkowej przypisanych do szczepionki qHPV, co stanowi łącznie 14 215 kobiet (ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku).
Ponieważ szczepienia przeciwko HPV są szeroko zalecane i wykazano, że zapobiegają chorobom HPV związanym z onkogennymi typami HPV, stosowanie placebo nie zostało uznane za dopuszczalne z przyczyn etycznych. W związku z tym w badaniu wykorzystano szczepionkę qHPV jako aktywny komparator. Uczestnicy byli uprawnieni, jeśli nie mieli historii nieprawidłowego wyniku na teście Papanicolaou (Pap), nie więcej niż czterech partnerów seksualnych dożywotnio i żadnych wcześniejszych nieprawidłowych wyników w biopsji szyjki macicy.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i zostało zatwierdzone przez instytucyjną Komisję Rewizyjną w każdej uczestniczącej instytucji i przez agencje regulacyjne. Pisemną świadomą zgodę udzielili wszyscy dorośli uczestnicy oraz rodzic lub opiekun prawny uczestników niepełnoletnich. Naukowy komitet doradczy składający się z badaczy akademickich i sponsorów (Merck) opracował protokół (dostępny na stronie), sformułował plan analizy statystycznej, przeanalizował i zinterpretował dane oraz napisał manuskrypt. Zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, którego członkowie byli świadomi zadań grupowych, ocenił wyniki bezpieczeńs twa w całym badaniu [patrz też: magda pieczonka instagram, sinulan forte skutki uboczne, podimed szczecinek ]

 1. Joanna
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty poznań[…]

 2. The Dude
  15 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 3. Artur
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacze tłuszczu sklep[…]

 4. Dropkick
  19 stycznia 2019

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 5. Roadblock
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: apteczka pierwszej pomocy[…]

 6. Ludwik
  23 stycznia 2019

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

Powiązane tematy z artykułem: magda pieczonka instagram podimed szczecinek sinulan forte skutki uboczne

Posted by on 17 maja 2019

Częściowa ochrona krzyżowa przeciwko nieszczepionym typom HPV została zgłoszona dla obu licencjonowanych szczepionek, chociaż kliniczne znaczenie częściowej ochrony krzyżowej pozostaje niepewne. 9-walentna szczepionkowa szczepionka przeciw wirusowi HPV (9vHPV) odpowiada na cztery typy HPV (6, 11, 16, 18), które są w czterowalentnej szczepionce przeciw HPV plus pięć dodatkowych typów onkogennych (31, 33, 45, 52 i 58). Szczepionka 9vHPV oferuje możliwość zwiększenia ogólnej profilaktyki raka szyjki macicy z około 70% do około 90% .2,39,40 Poniżej przedstawiamy wyniki badania skuteczności i immunogenności szczepionki 9vHPV. Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowane, międzynarodowe, wieloośrodkowe, podwójnie ślepe badanie dotyczące immunogenności, skuteczności i profilu działań niepożądanych szczepionki 9vHPV u kobiet w wieku od 16 do 26 lat. Badanie zostało oparte na adaptacyjnym modelu fazy 2-3 (patrz Dodatek d odatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Początkowa grupa 1242 kobiet została losowo przydzielona do otrzymania jednej z trzech dawek szczepionki 9vHPV lub kontroli szczepionki qHPV. Większa grupa 13,598 kobiet została następnie losowo przydzielona do otrzymania szczepionki 9vHPV w dawce wybranej na podstawie wyników w grupie początkowej lub kontroli szczepionki qHPV. Badanie skuteczności obejmowało te 13,598 kobiet wraz z 307 kobietami z grupy początkowej wyznaczonymi do otrzymywania szczepionki 9vHPV w wybranej dawce i 310 kobiet w grupie początkowej przypisanych do szczepionki qHPV, co stanowi łącznie 14 215 kobiet (ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku).
Ponieważ szczepienia przeciwko HPV są szeroko zalecane i wykazano, że zapobiegają chorobom HPV związanym z onkogennymi typami HPV, stosowanie placebo nie zostało uznane za dopuszczalne z przyczyn etycznych. W związku z tym w badaniu wykorzystano szczepionkę qHPV jako aktywny komparator. Uczestnicy byli uprawnieni, jeśli nie mieli historii nieprawidłowego wyniku na teście Papanicolaou (Pap), nie więcej niż czterech partnerów seksualnych dożywotnio i żadnych wcześniejszych nieprawidłowych wyników w biopsji szyjki macicy.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i zostało zatwierdzone przez instytucyjną Komisję Rewizyjną w każdej uczestniczącej instytucji i przez agencje regulacyjne. Pisemną świadomą zgodę udzielili wszyscy dorośli uczestnicy oraz rodzic lub opiekun prawny uczestników niepełnoletnich. Naukowy komitet doradczy składający się z badaczy akademickich i sponsorów (Merck) opracował protokół (dostępny na stronie), sformułował plan analizy statystycznej, przeanalizował i zinterpretował dane oraz napisał manuskrypt. Zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, którego członkowie byli świadomi zadań grupowych, ocenił wyniki bezpieczeńs twa w całym badaniu [patrz też: magda pieczonka instagram, sinulan forte skutki uboczne, podimed szczecinek ]

 1. Joanna
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty poznań[…]

 2. The Dude
  15 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 3. Artur
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacze tłuszczu sklep[…]

 4. Dropkick
  19 stycznia 2019

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 5. Roadblock
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: apteczka pierwszej pomocy[…]

 6. Ludwik
  23 stycznia 2019

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

Powiązane tematy z artykułem: magda pieczonka instagram podimed szczecinek sinulan forte skutki uboczne