Lek przeciwko infekcji i sródnablonkowej neoplazji u kobiet AD 4

Kwi. 30, 2018 by

Określanie punktów końcowych opiera się na rozpoznaniu konsensusowym, przez zespół co najmniej dwóch patologów, choroby szyjki macicy, sromu lub pochwy o wysokim stopniu złośliwości oraz wykrywania DNA HPV-31, 33, 45,

9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i sródnablonkowej neoplazji u kobiet AD 3

Kwi. 29, 2018 by

Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność prezentowanych danych i analiz. Dozowanie szczepionki Dawka 0,5 ml szczepionki qHPV zawiera 20 g HPV-6, 40 g HPV-11, 40 g HPV-16 i 20 g

9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i sródnablonkowej neoplazji u kobiet AD 2

Kwi. 28, 2018 by

Częściowa ochrona krzyżowa przeciwko nieszczepionym typom HPV została zgłoszona dla obu licencjonowanych szczepionek, chociaż kliniczne znaczenie częściowej ochrony krzyżowej pozostaje niepewne. 9-walentna szczepionkowa szczepionka przeciw wirusowi HPV (9vHPV) odpowiada na

Genetycznie okreslona wysokosc i choroba tetnic wiencowych AD 9

Kwi. 27, 2018 by

Warto zauważyć, że rozmiary efektu obserwowane u mężczyzn i kobiet nie różniły się istotnie w analizie interakcji. Wysokość i inne pomiary wielkości ciała mają dodatnią korelację ze średnicą tętnic wieńcowych.